เชียงราย http://apitchaya.siam2web.com/
   

 

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย

ภาพประกอบ เส้นทางเดินป่า..พิชิตยอดเขานางนอน เส้นทางเดินป่า..พิชิตยอดเขานางนอน
หมู่บ้านชาวเขาผาหมี ตั้งอยู่ถนนสายพระธาตุดอยตุง – บ้านผาหมี ห่างจากพระธาตุดอยตุง ประมาณ 10 กม. หมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า บ้านผาหมี หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงพางคำ มีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม อยู่ห่างจากสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สาย เพียง 6 กิโลเมตร บริเวณโดยรอบหมู่บ้าน เป็นภูเขาหินอ่อน หินปูน มีถ้ำเล็ก ถ้ำน้อย ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา จึงเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการความท้าทาย สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวไทยภูเขา ที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง.... เดิมพื้นที่นี้ใช้เป็นศูนย์บำบัดยาเสพติดชาวเขาในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง 
 
 
ภาพประกอบ ขี่ช้างเที่ยว..บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร.. ขี่ช้างเที่ยว..บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร..
บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำกกฝั่งซ้าย หมู่ 2 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย นอกจากชาวกระเหรี่ยงแล้วยังมีหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่าและลาหู่ในระแวกใกล้เคียง หมู่บ้านกระเหรี่ยงเป็นหมู่บ้านขี่ช้างเที่ยวชมหมู่บ้านชาวเขา บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร มีหมู่บ้านบริวาร 1 หมู่บ้าน คือ บ้านดอยบ่อ 2 ( ชนเผ่าอาข่า ) บ้านรวมมิตรมีประชากรทั้งหมด 2,840 คน จำนวนครัวเรือน 1,549 ครัวเรือนประกอบไปด้วย ชนเผ่ากะเหรี่ย,อาข่า,ลาหู่,ลีซอ,ม้ง,ไทลื้อ 
 
 
ภาพประกอบ การล่องแก่ง (ล่องแม่น้ำกก) การล่องแก่ง (ล่องแม่น้ำกก)
การล่องแก่ง เป็นกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชอบการผจญภัย โดยท่านสามารถสัมผัสกับการผจญภัยที่สนุกและสะใจได้โดยการนั่งเรือจากท่าเรือเชียงราย ล่องน้ำกกทวนกระแสน้ำขึ้นไปถึงหมู่ที่ 9 บ้านแม่สลัก ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ. เชียงราย ซึ่งเป็นชาวเขาเผาลาหู, อิ้วเมี่ยน และจีนห้อ และที่นี้แหละเป็นจุดเริ่มของการล่องแก่ง และท่านจะล่องแก่งตามกระแสน้ำมายังจุดท่องเที่ยวที่ 2 คือ หมู่ที่ 10 บ้านจะคือ ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ. เชียงราย
 
 
ภาพประกอบ ล่องแพหาดผาขวาง ล่องแพหาดผาขวาง
หาดผาขวาง ตั้งอยู่บริเวณ บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 13 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย บ้านพนาสวรรค์มีหมู่บ้านบริวารทั้งหมด 8 บ้าน ได้แก่ บ้านหมอผี (ลาหู่), บ้านอาดี่ (ลาหู่) ,บ้านลอบือ (ลาหู่),บ้านจะสอป่า (ลาหู่),บ้านอาเกอะ ( อาข่า) ,บ้านป่าแล (อาข่า), บ้านห้วยหลุหลวง (ลาหู่ ),บ้านห้วยสักกอง(ลาหู่ ) ประชากรทั้งหมด 2,384 คน จำนวนครัวเรือน 569 ครัวเรือน ระยะทางห่างจากตัวเมือง 30 กม. 
 
 
ภาพประกอบ ล่องคยัคท่าตอน - เชียงราย ล่องคยัคท่าตอน - เชียงราย
KAYAKถ้าคุณต้องการความรู้สึกอิสระบนสายน้ำ ชื่นชอบ กีฬา ทางน้ำ กีฬา พาหนะที่สามารถพาคุณ โลดแล่น ไปบน สายน้ำ ที่ไหลเชี่ยว ได้คือเรือคยัคพาหนะ รูปร่างแปลกตา ที่จะสร้างอิสระท้าทายสายน้ำ สนุก ตื่นเต้น เร้าใจ มีอิสระเหนือสายน้ำ เราจะพาท่านไปพบกับการล่องลอยกลางสายน้ำและธรรมชาติป่าเขาของเชียงใหม่และเชียงราย แนะนำ ท่านให้รู้จัก กับ การพายเรือ คยัค โดยผู้เชี่ยวชาญ 
 
 
ภาพประกอบ ดอยดัง..นางแล ดอยดัง..นางแล
ดอยดัง..นางแล...ขอเชิญ! นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาท่องเที่ยวใน จังหวัดเชียงราย จังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติมากมายทั้งที่มนุษย์สร้างขึ้นและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ในช่วงฤดูหนาว สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายบางส่วน มีนักท่องเที่ยว จำนวนมากมาเที่ยวชมกันพร้อมกับสูดอากาศบริสุทธิ์และรับลมหนาว บรรยากาศแสนโรแมนติกและเย็นสบาย แต่มีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ยังไม่มีใครเคยได้สัมผัส เป็นแหล่งท่องเที่ยวบุกเบิกเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวขาลุยทุกท่านที่ต้องการท่องเที่ยวในแดนที่ไม่เคยมีใครไปมาก่อนหรือเรียกได้ว่าเป็นรุ่นบุกเบิกเลยทีเดียว ทางศูนย์ฯขอแนะนำ "ดอยดัง...นางแล" 
 
 
ภาพประกอบ ล่องเรือแม่น้ำกก (ท่าตอน-เชียงราย) ล่องเรือแม่น้ำกก (ท่าตอน-เชียงราย)
ท่าตอนเป็นหมู่บ้านริมแม่น้ำกก เหนือขึ้นไปจากอำเภอฝาง 24 กิโลเมตร จากเชียงใหม่มีรถประจำทางออกจากประตูช้างเผือกไปลงที่ฝางใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง แล้วจะมีรถสองแถววิ่งประจำระหว่างฝางกับท่าตอน ใช้เวลาประมาณ 30 นาที มีเรือหางยาวบริการถึงเชียงราย ออกจากท่าตอนเวลา 12.30 น. ถึงเชียงราย 16.30 น. และจากเชียงรายเวลา 10.30 น. ถึงท่าตอน 15.30 น. ระยะทาง 80 กิโลเมตร สามารถนั่งได้ 8 คน สำหรับผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานชมรมเรือบ้านท่าตอน โทร. (053) 459427 
 
 
ภาพประกอบ สวนป่าแม่ยาว-แม่ซ้าย สวนป่าแม่ยาว-แม่ซ้าย
สำนักงานอนุรักษ์และพัฒนาสวนป่าเชียงราย ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดอยบ่อ มีภูเขาสูงชัน สลับซับซ้อนมีพื้นที่ราบค่อนข้างน้อย สวนป่าแห่งนี้ตั้งชื่อตามลำห้วยที่ผ่านหน้าสวนขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อากาศเย็นตลอดปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 ได้รับมอบพื้นที่แห่งนี้จากบริษัทเชียงรายทำไม้ จำกัด ปัจจุบันทำการปรับปรุงพื้นที่ตามโครงสร้างขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2545 ตั้งอยู่บ้านห้วยแม่ซ้าย อยู่ในเขตอำเภอเมือง ห่างจากถนนใหญ่เพียง 20 กิโลเมตร พื้นที่ป่าริมทาง


แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 

ภาพประกอบ วัดพระสิงห์ วัดพระสิงห์
วัดพระสิงห์เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ มีเนื้อที่ ๔ ไร่ ๒ งาน ๕๒ ตารางวา ตั้งอยู่ที่ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สันนิษฐานกันว่า น่าจะสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๑๙๒๘ ในรัชสมัยของพระเจ้ามหาพรหม พระอนุชาของพระเจ้ากือนา เจ้าเมืองเชียงใหม่ ซึ่งมาครองเมืองเชียงรายระหว่างพุทธศักราช ๑๘๘๘ - ๑๙๔๓
 
 

ภาพประกอบ วัดพระธาตุจอมสัก วัดพระธาตุจอมสัก
พระธาตุจอมสัก เดิมชื่อ พระธาตุดอยบ้านยาง เป็นวัดสังกัดมหานิกาย ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากแม่น้ำกกมากนัก ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 92 ไร่ บริเวณรอบๆ เป็นวัดสวนป่าสัก จึงได้ชื่อว่าวัดพระธาตุจอมสัก จากการสำรวจของหัวหน้ากรมศิลปากรในครั้งนั้นได้ภาพถ่ายทางอากาศของวัดพระธาตุจอมสักมาดู พบว่าบริเวณรอบๆ มีคูน้ำล้อมรอบอยู่ จากหลักฐานทางที่จารึกบนใบลานพบว่า สร้างขึ้นในสมัยโยนกไชยบุรีศรีเชียงแสน 
 
 

ภาพประกอบ วัดพระแก้ว วัดพระแก้ว
วัดพระแก้ว เป็นจุดที่ค้นพบพระแก้วมรกต และเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตเป็นเวลา 45 ปี ก่อนที่จะเอิญไปยังเชียงใหม่ วันนี้แต่เดิมวัดนี้มีชื่อว่าวัดป่าเยี้ย หลังพระอุโบสถมีเจดีย์อยู่องค์หนึ่งซึ่งได้พังลงมาแล้วได้พบพระพุทธรูปลงรักปิดทององค์หนึ่งตกลงมาจากเจดีย์จึงได้อัญเชิญไปไว้วิหารหลวงได้ 2 เดือน ต่อมาปูนกระเทาะออกจึงเห็นเป็นแก้วสีเขียวทั้งองค์ หลังจากนั้นวัดนี้จึงเรียกสืบต่อกันมาว่า วัดพระแก้ว ปัจจุบันเจดีย์องค์ดังกล่าวได้รับการบูรณะใหม่เป็นเจดีย์หุ้มทองจังโก๋เหลืองอร่ามทั้งองค์ อ่านต่อ...เปิดดูรายละเอียดของวัดพระแก้ว
 
 

ภาพประกอบ วัดร่องขุ่น วัดร่องขุ่น
ออกแบบและสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน ์ ศิลปินที่มีชื่อเสียงของไทย สร้างขึ้นด้วยแรงปณิธานที่มุ่งมั่น รังสรรค์งานศิลปะที่งดงามแปลกตาผสานวัฒนะธรรมล้านนาอย่างกลมกลืน ทั้งลวดลายปูนปั้นประดับกระจกและจิตรกรรรมฝาผนังขนาดใหญ่ ลักษณะเด่นของวัดคือ พระอุโบสถถูกแต่งด้วยลวดลายกระจกสีเงินแวววาวเป็นเชิงชั้นลดหลั่นกันไป หน้าบันประดับด้วยพญานาคมีงวงงาดูแปลกตาน่าสนใจมาก ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเป็นฝีมือภาพเขียนของอาจารย์เอง 
 
 

ภาพประกอบ วัดพระธาตุจอมทอง / วัดพระธาตุดอยจอมทอง วัดพระธาตุจอมทอง / วัดพระธาตุดอยจอมทอง
เดิมเป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่ามีมาก่อนที่พ่อขุนเม็งรายจะมาพบพื้นที่และสร้างเป็นเมืองเชียงราย ในปี พ.ศ. ๑๘o๕ ตามหลักฐานกล่าวว่า เมื่อพระพุทธศาสนาล่วงแล้ว ๙๕๖ พรรษามีพระเถระเจ้ารูปหนึ่งได้ออกเดินทางไปสู่เมืองลังกาทวีป และนำพระบรมสารีริกธาตุ ๓ ขนาดรวม ๑๖ องค์ ถวายแก่พระเจ้าพังคราช เจ้าเมืองโยนกนาคพันธ์ พระองค์ได้แบ่งเป็น พระธาตุขนาดใหญ่หนึ่ง ขนาดกลางสอง รวมสามองค์ ส่งให้พญาเรือนแก้ว เจ้าเมืองไชยนารายณ์ (บริเวณอำเภอเวียงชัยในปัจจุบัน) ส่วนหนึ่งบรรจุลงมหาสถูปบนดอยทอง ขนานนามว่าพระธาตุดอยจอมทอง เพื่อเป็นมงคลนามของเมืองมีพิธีสงน้ำพระธาตุทุกวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ (เดือน ๕ เหนือ) 
 
 

ภาพประกอบ วัดพระธาตุดอยเขาควาย วัดพระธาตุดอยเขาควาย
ตามตำนานพื้นบ้าน เล่าว่า ประมาณ 1,000 กว่าปีล่วงมา ได้มีพระยาธรรมมิกะราช เจ้าผู้ครองเมืองเชียงรายสมัยนั้น เป็นผู้ก่อสร้างวัดพระธาตุดอยเขาควาย ขึ้นมา โดยได้นำพระบรมสารีริกธาตุ อันเป็นข้อมือนิ้วก้อยข้างซ้ายของพระพุทธเจ้าที่คณะสงฆ์เข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในดินแดนล้านนา ได้นำมาถวายให้พระยาธรรมมิกะราช จึงให้อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ใส่บรรจุไว้ในองค์เจดีย์ เพื่อให้ พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้กราบไว้บูชา ต่อมาได้รับการปฏิสังขรณ์หลายครั้งในสมัยเชียงแสน และสมัยพ่อขุนเม็งรายมหาราช ปัจจุบันในทุกๆปีจะมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ในวันเพ็ญเดือนแปดเป็ง ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ วิสาขบูชา
 
 

ภาพประกอบ วัดพระธาตุจอมจันทร์ วัดพระธาตุจอมจันทร์
พระครูบาทิพย์ เจ้าอาวาสวัดบ้านแหลว เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2453 โดยเห็นนิมิตในคืนหนึ่ง เป็นแสงพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าสว่างไสวระยิบระยับสีเขียวบนดอยที่ตั้งขององค์พระธาตุ สักครู่ก็หายไป เช้าวันรุ่งขึ้นพระครูบาทิพย์จึงชวนสามเณรขึ้นไปสำรวจตรวจตราดูบนดอนยแห่งนี้ เห็นว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมแก่การสร้างพระธาตุเจดีย์เป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าดอยแห่งนี้มีคูล้อมรอบ โดยการขุดของคนโบราณ ซึ่งไม่ติดกับดอยลูกใดเลยในบริเวณใกล้เคียงกัน จึงชักชวนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายร่วมกันก่อสร้างเจดีย์ 
 
 

ภาพประกอบ วัดกลางเวียง วัดกลางเวียง
วัดกลางเวียง คือวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางเวียงเชียงราย มีเสาหลักเมืองเชียงรายตั้งอยู่ สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 1975 เดิมชาวบ้าน เรียกว่า วัดจั๋นตะโลก หรือ วัดจันทน์โลก เพราะในวัดเคยมีต้นจันทน์แดงขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ ถือเป็นไม้มงคลใช้บูชาพระตามธรรมเนียมโบราณ จนกระทั่งเมื่อมีการรังวัดเมืองเชียงรายใหม่ และพบว่าวัดแห่งนี้อยู่ใจกลางเมืองพอดี จึงได้สถาปนาสะดือเวียง หรือ เสาหลักเมืองขึ้น
 
 

ภาพประกอบ วัดพระธาตุดอยกองข้าว วัดพระธาตุดอยกองข้าว
ถ้ำดอยกองข้าว หรือ วัดถ้ำดอยกองข้าว ตั้งอยู่บ้านฮ่องอ้อ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย ห่างจากตัวเมืองเชียงรายไปทางทิศตะวันตก 6 กิโลเมตร (ตรงข้ามหาดเชียงราย) ภายในตัวพระธาตุมีถ้ำที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นจำนวนมาก ต่อมาในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีคนลักขโมยขุดเอาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ไปหมด คงเหลือแต่ความสวยงามของโพรงถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยให้ชมอยู่เช่นเดิม ต่อมาชาวบ้านแม่แอบได้นำพระพุทธรูปขึ้นไปประดิษฐานบนยอดเขาและทำทางเดินเท้าขึ้นไปถึงยอดเขา เพื่อให้ชาวบ้านได้ไปสักการะพระพุทธรูปและชมวิวลำน้ำกกที่สวยงาม
 
 

ภาพประกอบ วัดงำเมือง วัดงำเมือง
วัดงำเมือง เป็นวัดที่เก่าแก่ที่มีความสำคัญเพราะเป็นที่ตั้งของกู่พญามังราย ตั้งอยุ่ถนนอาจอำนวย บ้านฮ่อมดอย (ชุมชนราชเดชดำรง) หมู่ที่1 ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ( อยู่ด้านหลังวัดพระแก้ว) 
 
 

ภาพประกอบ วัดถ้ำผาจม วัดถ้ำผาจม
สิ่งที่น่าสนใจในวัดถ้ำผาจมได้แก่ พิพิธภัณฑ์พระธาตุ ซึ่งได้รวบรวมพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุ อัฐิ เกศา และสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยครูบาอาจารย์องค์ต่างๆทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีปูชนียวัตถุที่สำคัญภายในวัด ได้แก่ หลวงพ่อสายรุ้ง หลวงพ่อทองทิพย์ ซึ่งประดิษฐานภายในถ้ำผาจม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงเครื่องปั้นดินเผาโบราณในยุคต่าง ๆ ภายในโถงชั้น 3 อาคารปฏิบัติธรรมด้วย
 
 

ภาพประกอบ วัดมุงเมือง วัดมุงเมือง
ตั้งอยู่ถนนอุตรกิจ หมู่ที่1 ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ประวัติ เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปสองสี หรือ พระเจ้าสองสี องค์ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองเชียงราย ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เครื่องบินทิ้งระเบิดเมืองเชียงรายบริเวณโดยรอบ ซึ่งเป็นตลาดสดแต่ภายในวัดปลอดภัย วัดมุงเมืองเป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2382 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2409 ได้ประกอบพิธีผูกพันทธสีมาเมื่อ 13 มกราคม พ.ศ. 2510 สิ่งสำคัญภายในวัดมี พระเจดีย์และพระสังกัจจาย์
 
 

ภาพประกอบ วัดศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง
ตั้งอยู่ถนนสิงหไคล หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ประวัติ เป็นวัดเก่าวัดหนึ่ง สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ.1982 ต่อมาเป็นวัดร้าง เมื่อคุ้มเจ้าหลวงได้เปลี่ยนสภาพไปเป็นโรงเรียนดำรงราษฏสงเคราะห์ วัดเชียงหมั้นซึ่งอยู่ในคุ้มหลวง จึงย้ายสิ่งของพร้อมทั้งประธาน มาไว้ที่วัดศรีบุญเรือง วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอฉัน หอระฆัง ศาลาพักร้อน 
 
 

ภาพประกอบ วัดป่าดอยพระบาท วัดป่าดอยพระบาท
วัดป่าดอยพระบาท ตั้งอยู่บนดอยพระบาท หมู่ 7 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นวัดที่ประชาชนให้ความสำคัญมาก เป็นสถานที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาท ประทับบนก้อนหินใหญ่ อยู่บนเนินเขา พบครั้งแรกในสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 โดยทหาร เดิมรู้แต่เพียงว่าเป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณนี้ เชื่อว่าสร้างในสมัยพ่อขุนเม็งรายมหาราช เดิมชื่อวัดป่าดอยพระบาท จากการพบรอยพระพุทธบาทและได้บูรณะปฏิสังขรณ์ทำให้พบศิลาแลง
 
 

ภาพประกอบ วัดมิ่งเมือง วัดมิ่งเมือง
ตั้งอยู่ถนนไตรรัตน์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้านข้างติดถนนบรรพปราการ ประวัติ วัดมิ่งเมือง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2513 เป็นวัด ไทใหญ่ สมัยก่อนมีชุมชนไทยใหญ่อยู่เรียกว่า วัดเงี้ยว หรือ วัดช้างมูบ (ช้างมอบ) การก่อสร้างตามชาวบ้านศรัทธาเล่าว่า ผู้สร้างวัดมิ่งเมือง ชื่อ ตะแม่ศรี มีศักดิ์เป็นมเหสีของพ่อขุนฯ เป็นชาวพม่า เวลานี้มีการบูรณะเจดีย์โบราณของวัด พบจารึกบนแผ่นเงินจารึกเป็นภาษาพม่า แปลออกมาเป็นผู้สร้างจากเจดีย์ โบราณในวัด ภาษายังมีปรากฏอยู่เป็นศิลปะผสมระหว่างพม่าและล้านนา

แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

ภาพประกอบ หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ
หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ เป็นเสมือนประตูเปิดสู่โลกอันลึกลับของพืชชนิดนี้ จากความมืดมนน่าหวาดกลัว สู่ความแจ่มจรัสและรู้แจ้ง พื้นที่ 5,600 ตารางเมตรแสดงลำดับเรื่องราวของฝิ่น โดยเริ่มจาธรรมชาติวิทยาของฝิ่น การสืบประวัติการใช้ฝิ่นในยุคโบราณกลับไป 5,000 ปี ประวัติการแพร่กระจายของฝิ่นจากการค้าสมัยจักรวรรดินิยม เหตุการณ์พลิกประวัติศาสตร์ที่สร้างความอดสูแก่ผู้ชนะและผู้แพ้สงครามฝิ่นอันนำไปสู่การล่มสลายของราชวงค์แมนจู ความชาญฉลาดของประเทศสยามในการเผชิญกับมหาอำนาจตะวันตกและการควบคุมปัญหาฝิ่น
 
 
ภาพประกอบ พิพิธภัณฑ์อูบคำ พิพิธภัณฑ์อูบคำ
ศูนย์อนุรักษ์มรดกอันล้ำค่าของอาณาจักรล้านนาโบราณ และความหลากหลายของเสื้อผ้า และอาภรณ์ของชนชาติไตเผ่าต่าง ในอาณาจักรล้านนา ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะอนุรักษ์ความเป็นมาอันยิ่งใหญ่ของชาวล้านนา ทำให้ อาจารย์จุลศักดิ์ สุริยะไชย จึงได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์อูบคำเพื่อเป็นศูนย์อนุรักษ์มรดกล้ำค่าของอานาจักรล้านนาโบราณ เช่นเครื่องใช้ในราชสำนักล้านนา เครื่องใช้ในราชสำนักคุ้มเจ้าต่างๆ ในล้านนา เช่น คุ้มเจ้าแพร่ คุ้มเจ้าเชียงใหม่ คุ้มเจ้าน่าน ฯลฯ ผ้าโบราณ อายุ 200 ปี ซึ่งเกิดจากการตั้งใจของผู้รวบรวมที่ต้องการเก็บของมีค่าสมัยล้านนาที่กระจายอยู่ในที่ต่างๆ ให้คืนกลับสู่แผ่นดินไทย และเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไปในอนาคต
 
 
ภาพประกอบ พิพิธภัณฑ์ชาวเขา พิพิธภัณฑ์ชาวเขา
พิพิธภัณฑ์ชาวเขา ตั้งอยู่ที่ ชั้น3 อาคารสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนจังหวัดเชียงราย ถนนธนาลัย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย (เยื้องสวนตุงและโคมเชียงราย) ดำเนินงานโดยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนจังหวัดเชียงราย จัดแสดงและจัดฉายสไลด์โชว์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัตถุสิ่งของเครื่องมือ เครื่องใช้ ชุดแต่งกายประจำเผ่า รวมทั้งข้อมูลที่น่ารู้เกี่ยวกับชาวไทยภูเขา 6 เผ่า คือ อาข่า ลีซอ กะเหรี่ยง มูเซอ เย้า และม้ง เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทุกวัน เวลาา 9.00 น.-18.00 น. เก็บค่าเข้าชมคนละ 50 บาท
 
 
ภาพประกอบ พิพิธภัณฑ์รอยพระบาท รัชกาลที่ 9 พิพิธภัณฑ์รอยพระบาท รัชกาลที่ 9
เริ่มจากสถานการณ์ก่อการร้ายในจังหวัดเชียงราย ในปี 2497 พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) ได้ส่งผู้ปฏิบัติงานจำนวนหนึ่งเดินทางเข้าสู่ภาคเหนือของประเทศไทย เพื่อแสวงหาแนวร่วมพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชาวเขาที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน จ.เชียงราย และ จ.น่าน รวมทั้งพื้นที่ชายแดนด้าน จ.พะเยา ในปัจจุบันบางส่วน ภายหลังจากสามารถปลุกระดมชาวเขาได้บางพื้นที่จนสำเร็จในปี พ.ศ. 2507
 
 
ภาพประกอบ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน ตั้งอยู่ในตัวเมืองเชียงแสน เลขที่ 702 ถ. พหลโยธิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุที่ได้มาจากบริเวณเมืองโบราณเชียงแสนและพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ลวดลายปูนปั้นฝีมือล้านนา พระพุทธรูปและศิลาจารึกจากเชียงแสนและจากจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งให้ข้อมูลทางด้านวิชาการเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดี การตั้งถิ่นฐานของชุมชน และประวัติการสร้างเมืองเชียงแสน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงศิลปะพื้นบ้านของชาวไทยใหญ่ ไทยลื้อและชาวเขาเผ่าต่างๆ เช่น เครื่องเขิน เครื่องดนตรี เครื่องประดับ เป็นต้น
 
 
ภาพประกอบ พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น
พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น ตั้งอยู่ที่ 212 ม.1 ต.เวียง เชียงแสน จ.เชียงราย เป็นสถานที่จัดแสดงเครื่องมือและเครื่องใช้ในการสูบฝิ่นของผู้คนในอดีต มีทั้งประวัติของสามเหลี่ยมทองคำ สถานที่ ปลูกฝิ่นการปลูกและสูบฝิ่น ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้สูบฝิ่นแสดงให้ชม ส่วนชั้นล่างของบ้านฝิ่นเป็นสถานที่ขายของที่ระลึก
 
 
ภาพประกอบ พิพิธภัณฑ์พระ-ประทีปโกลด์แลนด์ พิพิธภัณฑ์พระ-ประทีปโกลด์แลนด์
....หนึ่งเดียวในโลก.....ชมสุดยอดพระเครื่องเบญจภาคี....พระเครื่องชุดเบญจสุดยอดขุนพล, พระร่วงรางปืน, พระสมเด็จวัดระฆังทุกพิมพ์, พระกริ่งปวเรศ (1 ใน 22 องค์ของประเทศไทย), กริ่งจีน, กริ่งเขมร, พระกริ่งวัดสุทัศน์, พระกริ่งวัดบวร, สมเด็จพระจิตรลดา, หลวงปู่ทวดทุกพิมพ์, เหรียญพระเกจิชื่อดังต่างๆ อาทิเช่น หลวงพ่อกลั่น, เหรียญ ร. 5 แบบต่างๆ และพระอื่นๆให้ชมอีกมากกว่า 2,000 องค์ 
 
 
ภาพประกอบ พิพิธภัณฑ์พระธาตุ วัดถ้ำผาจม จ.เชียงราย พิพิธภัณฑ์พระธาตุ วัดถ้ำผาจม จ.เชียงราย
วัดถ้ำผาจมเป็นวัดที่เรียกได้ว่า อยู่เหนือสุดของประเทศ ที่ตั้งวัดอยู่ใกล้ท่าขี้เหล็ก และมีอาณาเขตอยู่ติดกับประเทศพม่า โดยวัดตั้งบนภูเขาที่เรียกกันว่าเทือกเขานางนอน มีการเปิดอบรมปฏิบัติธรรมกรรมฐาน โดยหลวงพ่อวิชัย เขมิโย ตลอดทั้งปี ภายในบริเวณวัดเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ สถานที่สะอาด บรรยากาศร่มรื่น วัดไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น วัดพระธาตุดอยเวา ตลาดแม่สาย ฯลฯ
 
 
อนุสรณ์สถานสามผู้กล้า (พ.ต.ท.) ไม่มีภาพประกอบ อนุสรณ์สถานสามผู้กล้า (พ.ต.ท.)
อนุสรณ์สถานสามผู้กล้า (พ.ต.ท.) พลเรือน ตำรวจ ทหาร ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยกว๊าน หมู่ที่ 9 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป็นอนุสรณ์สถาน สร้างขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีและความกล้าหาญ ความเสียสละเพื่อบ้านเมืองของ นายประหยัด สมานมิตร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย , พลตำรวจโทศรีเดช ภูมิประหมัน อดีตผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย, และพลโทจำเนียง มีสง่า อดีตผู้ช่วยหัวหน้ากองข่าวกองทัพภาคที่ 3 โดยกำหนดการจัดพิธี การวางพวงมาลา ณ อนุสรณ์สถานสามผู้กล้า ในวันที่ 20 กันยายน ของทุกปี
 
 
ภาพประกอบ เมืองโบราณเวียงกาหลง เมืองโบราณเวียงกาหลง
เมืองโบราณเวียงกาหลง ตั้งอยู่บ้านป่าส้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลเวียงกาหลง ห่างจากเส้นทางหลักสายเชียงใหม่ - เชียงราย แยกเข้าทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๐๓๕ ไปทางอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ประมาณ ๓ กิโลเมตร จะมีทางแยกซ้ายมือเข้าสู่เมืองโบราณเวียงกาหลง เมืองโบราณเวียงกาหลง ตั้งอยู่บนเนินดิน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี พ . ศ . ๔๙๙ – ๕๐๐ ในปัจจุบันมีสิ่งที่พอจะเห็นได้คือ แนวกำแพงเมืองชั้นนอกและชั้นใน และสิ่งที่สำคัญที่พบในบริเวณใกล้เคียง คือเตาเผาเครื่องเคลือบดินเผา ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ เรียกว่า “ เตาแบบเวียงกาหลง ”
 
 
ภาพประกอบ เวียงพางคำ เวียงพางคำ
เวียงพางคำ ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย บริเวณรอบที่ว่าการอำเภอแม่สายทั้งสองฟากถนนพหลโยธิน แนวเขตด้านเหนืออยู่ห่างจากชายแดนติดต่อกับอำเภอท่าขี้เหล็กของสหภาพพม่าประมาณ ๑ กิโลเมตรเศษ ส่วนแนวเขตด้านใต้อยู่ใต้ที่ว่าการอำเภอประมาณ ๖๐๐ เมตร ส่วนด้านตะวันออกและตะวันตกของถนนนั้น มีแนวกำแพงเดิมห่างจากถนนด้านละประมาณ ๕๐๐ - ๖๐๐ เมตร ตามความโค้งของถนน
 
 
ภาพประกอบ เวียงหนองล่ม เวียงหนองล่ม
เวียงหนองหล่ม ตั้งอยู่ที่เขตติดต่อระหว่างตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน กับตำบลจันจว้าอำเภอแม่จัน จากหลักฐานที่ได้จากการสำรวจ สันนิษฐานว่าอยู่ระหว่างยุคหินใหม่ ถึงไม่เกินพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ตำนานและพงศาวดารหลายเล่มกล่าวตรงกันว่า เจ้าชายสิงหนวัติ พาผู้คนมาหาที่ตั้งเมือง พอมาถึงแม่น้ำโขง ก็พบนาคจำแลงเป็นชายมาบอกสถานที่สร้างเมือง จึงตั้งเมืองโยนกนาคพันสิงหนวัติ โดยเอาชื่อองค์ผู้สร้างเมืองรวมกับชื่อนาค หรือโยนกนครหลวง
 
 
ภาพประกอบ เมืองโบราณเชียงแสน เมืองโบราณเชียงแสน
เชียงแสน เคยเป็นศูนย์กลางอาณาจักรล้านนาในยุคแรก ๆ และเป็นเมืองเก่าแก่มากแห่งหนึ่งในภาคเหนือ เดิมชื่อเวียงหิรัญนครเงินยาง แม้ปัจจุบันยังมีซากกำแพงเมืองโบราณ 2 ชั้น และโบราณสถานหลายแห่ง ปรากฏอยู่ในทั้งในและนอกตัวเมือง ภายในเขตกำแพงเมืองเก่าประกอบด้วยวัดร้างและโบราณสถานที่สร้างในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 18-21 สลับกับบ้านเรือนชาวบ้าน การเที่ยวชมควรเริ่มต้นจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน ใกล้กับประตูป่าสัก ติดกันเป็นวัดเจดีย์หลวง ฝั่งตรงข้ามจะเป็นศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวเชียงแสน จากจุดนี้สามารถไปเที่ยวชมโบราณสถานต่าง ๆ ได้ในรัศมีไม่เกิน 1.5 กิโลเมตร
 
 
ภาพประกอบ เมืองโบราณดงเวียงแก่น เมืองโบราณดงเวียงแก่น
เมืองโบราณดงเวียงแก่น ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านม่วง ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากตัวอำเภอเวียงแก่น ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 200 เมตร เป็นเมืองโบราณ ตั้งอยู่บนเนินสูงราว 30 – 35 เมตร เนื้อที่ประมาณ 286 ไร่ 1 งาน 86.09 ตารางวา เป็นพื้นที่ป่ารกทึบ มีพืชพันธุ์ทางธรรมชาติ สมุนไพร และสัตว์ป่านานาชนิด ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว เป็นพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย
 
 

ภาพประกอบ พระพุทธนวล้านตื้อ พระเชียงแสนสี่แผ่นดิน พระพุทธนวล้านตื้อ พระเชียงแสนสี่แผ่นดิน
พลิกฟื้นพระเจ้าล้านตื้อ ประวัติศาสตร์ลำน้ำโขงของเมืองเชียงแสน ลำน้ำโขงเป็นสายน้ำใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนสองฝากฝั่ง สายน้ำไหลเชี่ยว ดุดัน จากจีน มุ่งผ่าน พม่า ไทย ลาว เวียดนาม และกัมพูชา ประวัติศาสตร์ ของชาติต่างๆ ในลุ่มแม่น้ำโขง จึงหนีไม่พ้นสายน้ำแห่งนี้
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ภาพประกอบ อ่างเก็บน้ำวอง อ่างเก็บน้ำวอง
อ่างเก็บน้ำวอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านยายเหนือ ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เป็นแหล่งเก็บน้ำทางธรรมชาติขนาดใหญ่ เป็นต้นน้ำทางการเกษตรของเกษตรกรตำบลม่วงยายและตำบลใกล้เคียง และยังเป็นสวนสาธารณะที่พักผ่อนที่สวยงาม เป็นธรรมชาติมากอีกแห่งหนึ่งของตำบลม่วงยาย เป็นพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง 
 
 
ภาพประกอบ รวมหมู่บ้านชาวเขา และหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว จ.เชียงราย รวมหมู่บ้านชาวเขา และหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว จ.เชียงราย
เที่ยวชม - อาข่า เย้า ลีซอ กะเหรี่ยงคอยาว กะเหรี่ยง ลาหู่ - บริการที่พักแบบ Home Stay - ศึกษาวัฒนธรรม - ศึกษาการเพาะปลูก/เกษตรกรรม/การทำนา - บริการที่พักแบบกางเต้นท์ Camping ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม แวดล้อมด้วยความเป็นอยู่ของชาวเขาเผ่าต่างๆ - นั่งเกวียน
 
 
ภาพประกอบ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน
ราษฎรในพื้นที่ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าวไร่ ข้าวโพด และฝิ่น แต่ขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่องการเกษตร นอกจากมีการบุกรุกผืนป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยแล้ว ยังไม่รู้จักการดูแลรักษาแหล่งน้ำอันเป็นทรัพยากรสำคัญ จึงก่อให้เกิดปัญหาตามมาทุกปี กระทั่งปี พ.ศ. 2525 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำรินจึงได้ถูกจัดขึ้นในพื้นที่ 50 ไร่ ครอบคลุม 4 หมู่บ้าน ประชากรมีชาวเขาเผ่ามูเซอ และคนพื้นเมืองอาศัยอยู่ โดยจัดหาแนวทางการทำมาหากินให้กับชาวบ้านทดแทนการปลูกฝิ่น อาทิ พืชไร่ ผัก ผลไม้เมืองหนาว ที่ให้ผลคุ้มค่ากว่า ซึ่งเมื่อปฏิบัติตามแนวทางโครงการหลวง ชาวบ้านจึงมีความเป็นอยู่ดีขึ้นเช่นทุกวันนี้
 
 
ภาพประกอบ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง
ด้วยภูมิประเทศมีลักษณะเป็นภูเขามีความเขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้และทรัพยากรมากมายแต่ได้ถูกทำลายด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ให้แปรสภาพไปเป็นไร่ฝิ่นที่มีอาณาบริเวณกว้างไกลถึง 1,400 ไร่ราษฏรมีรายได้จากการปลูกฝิ่นจำนวนมาก แต่ทุกครัวเรือนก็ยังมีปัญหาในด้านชีวิตความเป็นอยู่สุขภาพอนามัยเสื่อมโทรมเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในการศึกษา พ.ศ.2523 มูลนิธิโครงการหลวง จึงได้ตั้ง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวงขึ้น เดิมตั้งอยู่ที่บ้านแม่ปูนหลวง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เนื่องจากการคมนาคมไม่สะดวก จึงได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านขุนแจ๋ ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ.2527 จนถึงปัจจุบัน มีพื้นที่รับผิดชอบเดิมประมาณ 26.68 ตารางกิโลเมตรและอยู่ระหว่างขอขยายเพิ่มเติม 45.20 ตารางกิโลเมตร โดยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1000-1400 เมตร 
 
 
ภาพประกอบ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น
กุมภาพันธ์ ปีพุทธศักราช 2526 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยร่องขุ่น จัดตั้งบนอาณาบริเวณ 20 ไร่ ในเขตหมู่บ้านห้วยขุ่น ครอบคลุมพื้นที่ 3,000 ไร่ เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชทางการเกษตรแก่เกษตรกรชาวเขาในพื้นที่ตามแนวทางวิทยาการแผนใหม่ทดแทนฝิ่น เป็นการช่วยยกระดับความเป็นอยู่ให้แก่ราษฎรในท้องถิ่น โดยทางศูนย์ ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย อาทิ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ช่วยส่งเจ้าหน้าที่มาทำการปรับพื้นที่ และให้คำปรึกษาแนะนำส่งเสริมด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้ทำวิจัยเรื่องชา กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ และใน พ.ศ. 2528 สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท จังหวัดเชียงรายได้ตัดถนนเข้าสู่หมู่บ้านเพื่อความสะดวกในการขนส่ง
 
 
ภาพประกอบ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง
สัมผัสลมหนาว เฝ้าชมทะเลหมอก ไม้ดอกตระการตา" คราวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมถวิลจินตมัย ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2539 ในโอกาสนั้น นายจงนึ่ง ศักดิ์สิทธานุภาพผู้ใหญ่บ้านห้วยแล้งหมู่2ได้มีหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือจากโครงการหลวงเพื่อสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับราษฎรในพื้นที่เป็นการเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้งจึงถือกำเนิดขึ้นใน พ.ศ.2542 
 
 
ภาพประกอบ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ
การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะโง๊ะเริ่มต้นในรูปของงานอาสาพัฒนาชาวเขา ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมูลนิธิโครงการหลวงและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แต่เนื่องจากการคมนาคมที่ไม่สะดวก เจ้าหน้าที่ต้องเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์เพียงเดือนละ 1 ครั้งเท่านั้น เมื่อไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำงานส่งเสริมของศูนย์จึงไม่เต็มประสิทธิภาพนัก จนปี พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และทรงมีพระราชดำรัสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลช่วยเหลือชาวบ้านดอยสะโง๊ะ 
 
 
ภาพประกอบ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง
ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2525 บนพื้นที่ 75 ไร่ โดยมีคณะทำงานประกอบด้วย สถาบันวิจัยชาวเขา จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดเชียงใหม่ และคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินงานโครงการวิจัยวิธีการส่งเสริมเกษตรที่สูง และทำการทดลองพืชไร่ พืชผัก ไม้ดอก ไม้ผล เสาะหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศ เพื่อนำไปส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร เดือนกุมภาพันธ์ 2527 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเยี่ยมศูนย์ เป็นครั้งแรก สำหรับงานวิจัยได้ดำเนินต่อเนื่องมากระทั่งปี พ.ศ. 2530 จึงเริ่มดำเนินการส่งเสริมด้านการเกษตรมาจนถึงปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง ตั้งอยู่ในเขตบ้านห้วยโป่ง 
 
 
ภาพประกอบ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยหัวแม่คำ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยหัวแม่คำ
จิบชาและรื่นรมย์กับธรรมชาติ…. เพลินตากับดอกบัวตองที่บานเหนือดอยหัวแม่คำ" ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยหัวแม่คำ ตั้งอยู่ บนดอยหัวแม่คำ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง เป็นศูนย์ฯที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านสร้างรายได้โดยการปลูกไม้เมืองหนาว เช่น ดอกลิลลี่ ดอกแกลดิลัส เยอร์บิรา ทิวลิป ชมการตัดดอก การบรรจุเพื่อจำหน่าย และหากสนใจไปชมไร่ชาก็เพียงติดต่อให้เจ้าหน้าที่นำทางไปให้ไม่ไกลกันนัก ที่หมู่บ้านพยาไพร ซึ่งเป็นแหล่งปลูกชาใหญ่รองจากดอยวาวี นอกจากนี้ ศูนย์ฯมีบ้านพัก (ไม่เกิน 35 คน) และสถานที่กางเต็นท์ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 
 
 
ภาพประกอบ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่น ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่น
ที่ตั้ง ดอยผาหม่น อำเภอเทิง เป็นศูนย์ส่งเสริมการเพาะปลูกดอกไม้เมืองหนาว เช่น ดอกทิวลิป ดอกลิลลี่ ดอกซัลเวียสีแดง ต้นคริสต์มาสสีแดง หลากสีหลายพันธุ์ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวดอกไม้จะออกดอกสวยงามเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชม รอบบริเวณยังมีทิวทัศน์สวยงามดูแล้วสดชื่นท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น ศูนย์ฯ มีบ้านพักบริการนักท่องเที่ยว 3 หลัง ราคา 1,200 บาท/หลัง พักได้หลังละ 10–15 คน ไม่มีร้านจำหน่ายอาหาร ต้องสั่งจองล่วงหน้า 
 
 
ภาพประกอบ ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงราย 2 หรือ สถานีทดลองเกษตรที่สูงวาวีเดิม ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงราย 2 หรือ สถานีทดลองเกษตรที่สูงวาวีเดิม
ที่ตั้ง บนยอดดอยวาวี สูงจากระดับน้ำทะเล 1,200-1,500 เมตร อากาศเย็นสบายตลอดปี ทำให้ ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงราย 2 หรือ สถานีทดลองเกษตรที่สูงวาวีเดิม ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งศึกษาดูงานและท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย ด้วยบรรยากาศภายในบริเวณศูนย์ฯที่ร่มรื่น รายล้อมไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว เช่น ต้นโปรเดีย แบงค์เซีย ซากุระ ที่แย้มดอกสวยสดงดงาม แปลกตาอยู่ทั่วไป ทั้งยังอบอวลด้วยกลิ่นหอมของไม้หอมเมืองหนาวนานาชนิด เช่น
 
 
ภาพประกอบ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ที่ตั้ง ตำบลศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ตั้งอยู่ระหว่าง หลักกิโลเมตร ที่ 863-865 ถนนพหลโยธิน สายแม่จัน-แม่สาย มีสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านการเกษตร และทางธรรมชาติหลายแห่ง สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยว อื่นได้ง่าย เช่น ดอยตุง อ.แม่สาย อ.แม่สลอง อ.เชียงราย 
 
 
ภาพประกอบ สถานีเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริ บ้านปางขอน สถานีเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริ บ้านปางขอน
สถานีเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริ บ้านปางขอน ตั้งอยู่บริเวณบ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ. เชียงราย จากที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงรายไปทางน้ำตกขุนกรณ์ระยะทางโดยประมาณ 45 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนยอดดอยเกี๊ย อากาศเย็นตลอดทั้งปี และยังเป็น แหล่งเพาะปลูกพืชผักและดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด สำหรับท่านที่ต้องการทานผักสดๆ
 
 
ภาพประกอบ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยบ่อ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยบ่อ
โครงการพระราชดำริ..ดอยบ่อ ของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวเขา ให้ได้รับการเรียนรู้เกษตรแผนใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาการทำไร่เลื่อนลอย จัดสรรที่ทำกินที่เหมาะสม ที่สามารถทำการเกษตรได้ทั่วทั้งปี มีระบบน้ำที่เอื้อต่อการเกษตร ชาวบ้านที่มาร่วมในโครงการจะเริ่มจากหมู่บ้านไกล้เคียงหลังจากนั้นจะทยอยขยายสู่หมู่บ้านที่ไกลออกไปตามลำดับ ภายในโครงการพระราชดำริ ได้รับความร่วมมือจากหลายๆ 
 
 
ภาพประกอบ หมู่บ้านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติ บ้านสันธาตุ หมู่บ้านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติ บ้านสันธาตุ
หมู่บ้านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติ บ้านสันธาตุ ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย บ้านสันธาตุ หมู่ 4 ต.โยนก อ.เชียงแสน จงเชียงราย อยู่ห่างจากถนนสายหลักเชียงราย-เชียงแสน (ก่อนถึงอำเภอเชียงแสนประมาณ 10 กิโลเมตร) บริเวณบ้านสันต้นเปา เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงชนบท สายดอยจัน-ท่าข้าวเปลือก ประมาณ 9 กิโลเมตร จากทางแยกก่อนถึงบ้านสันธาตุ ผ่านบ้านสันต้นเปา หมู่6, บ้านดอยจัน หมู่1, บ้านร่องบง หมู่2

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ภาพประกอบ วัดพระธาตุดอยกองข้าว วัดพระธาตุดอยกองข้าว
ถ้ำดอยกองข้าว หรือ วัดถ้ำดอยกองข้าว ตั้งอยู่บ้านฮ่องอ้อ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย ห่างจากตัวเมืองเชียงรายไปทางทิศตะวันตก 6 กิโลเมตร (ตรงข้ามหาดเชียงราย) ภายในตัวพระธาตุมีถ้ำที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นจำนวนมาก ต่อมาในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีคนลักขโมยขุดเอาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ไปหมด คงเหลือแต่ความสวยงามของโพรงถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยให้ชมอยู่เช่นเดิม ต่อมาชาวบ้านแม่แอบได้นำพระพุทธรูปขึ้นไปประดิษฐานบนยอดเขาและทำทางเดินเท้าขึ้นไปถึงยอดเขา เพื่อให้ชาวบ้านได้ไปสักการะพระพุทธรูปและชมวิวลำน้ำกกที่สวยงาม 
 
 
ภาพประกอบ ทะเลสาบเชียงแสน หรือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบ่งคาย ทะเลสาบเชียงแสน หรือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบ่งคาย
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หนองบงคาย (ทะเลสาบเชียงแสน) อำเภอเชียงแสน (Nong bong khai non-hunting area) ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
ภาพประกอบ วัดถ้ำผาจรุย วัดถ้ำผาจรุย
อำเภอป่าแดด เป็นเมืองเกษตรกรรม มีความเป็นธรรมชาติและมีวิถีวัฒนธรรมแบบสังคมเกษตร ผู้คนมีจิตใจโอบอ้อมอารี แม้อำเภอป่าแดดจะมีสถานที่ท่องเที่ยวไม่มากนัก แต่ทว่า สถานที่ท่องเที่ยวที่มีอยู่น้อยแห่งนั้นก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้สนใจเดินทางมาเที่ยวที่อำเภอนี้ได้ไม่ยากนัก เช่นเดียวกันกับที่ถ้ำผาจรุย แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอป่าแดดที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของอำเภอป่าแดดที่ อยากแนะนำและเชิญชวนให้ท่านได้แวะเวียนเข้ามาเที่ยวชมความงดงามของถ้ำและนมัสการกราบไหว้พระพุทธรูปอันศักดิ์ ณ ถ้ำแห่งนี้ 
 
 
ภาพประกอบ ถ้ำผาจม ถ้ำผาจม
ลักษณะวัดถ้ำผาจมวัดถ้ำผาจมนั้นตั้งอยู่ในหุบเขาและอยู่ในแนวนอนเทือกเขาเขาลูกนี้เป็นรูปผู้หญิงนอนหงายสยายผมไปทางประเทศพม่า ฉะนั้น วัดถ้ำผาจมจึงอยู่ปลายผม เมื่อมองไปทางทิศตะวันออกจะเห็นพระธาตุดอยเวา ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณหนึ่งกิโลเมตร และจะเห็นเทือกเขาเป็นคุ้งมังกรสวยงามมาก สถานที่ที่วัดถ้ำผาจมตั้งอยู่นั้น เป็นช่วงปากของมังกร มีธรรมชาติรอบบริเวณวัดสวยงาม สงบ ข้าพเจ้าผู้เรียบเรียง ได้เคยไปประเทศอินเดียเมื่อขึ้นไปบนภูเขาคิชณกูฎ มองลงมายังกรุงราชคฤห์เก่า 
 
 
ภาพประกอบ โบราณสถานถ้ำพระ โบราณสถานถ้ำพระ
โบราณสถานถ้ำพระ ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ 5 บ้านป่าอ้อ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองเชียงราย ประมาณ 6 กม.) อยู่ริมแม่น้ำกกตรงข้ามกับหาดเชียงราย ลักษณะเป็นภูเขาหินลูกเดียว สูงประมาณ 800 เมตร ถ้านั่งเรือผ่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพบริเวณโดยรอบภายนอกถ้ำ ภายในถ้ำพระมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นพระประธาน และยังมีพระพุทธรูปบูชาอีกหลายองค์ นอกจากนี้ในถ้ำยังมีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม และมีค้างคาวอยู่จำนวนมาก นอกจากถ้ำพระแล้วภายในภูเขาหินลูกนี้ ยังมีถ้ำอื่น ๆ อีก คือ ถ้ำช้างล้วง ถ้ำลม และถ้ำหวาย
 
 
ภาพประกอบ ถ้ำปุ่ม-ถ้ำปลา (อ.แม่สาย) ถ้ำปุ่ม-ถ้ำปลา (อ.แม่สาย)
- ถ้ำปลา ตั้งอยู่ บ้านโป่งงาม ต.โป่งงาม อ.แม่สาย ลักษณะเป็นลำธารเล็กๆไหลออกจากใต้ภูเขาหินปูน ไหลทะลุผ่านภูเขาหลายเส้นทางโดยไหลออกทางหน้าปากถ้ำด้านทิศตะวันออกสายน้ำเหล่านี้มีต้นกำเนิดมาจากน้ำตกห้วยเนี้ย ถ้ำนี้วัดความกว้างได้ประมาณ 2.50 เมตร ความสูงวัดจากฝั่งน้ำขึ้นไป สูงประมาณ 1.50 เมตร น้ำลึกประมาณ 0.50 เมตร ซึ่งบริเวณนี้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นที่อยู่ของปลาดั้งเดิม คือ ปลาพวงเงิน ปลาไม้หีบ ตลอดจนปลาที่นักท่องเที่ยวนั้นนำมาปล่อย ได้แก่ ปลาดุก ปลาคร๊าฟ ปลาไหล ปลาทับทิม เต่า ปลาเงินปลาทอง ปลาไน ฯลฯ 
 
 
ภาพประกอบ ถ้ำน้ำลอด ถ้ำน้ำลอด
ตั้งอยู่ ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีลักษณะเป็นถ้ำเชิงเขา มีธารน้ำไหลออกจากถ้ำตลอดปี มีนักท่องเที่ยวตลอดปี 
 
 
ภาพประกอบ ถ้ำพระผางาม ถ้ำพระผางาม
ตั้งอยู่ ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ เนื้อที่ 300 ไร่ เหมาะสำหรับปฎิบัติธรรมและพักผ่อน 
 
 
ภาพประกอบ ถ้ำผายาว ถ้ำผายาว
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงามมาก นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าไปชมความงามภายในถ้ำ โดยจะต้องเดินทางเท้าเข้าไปเท่านั้น ปากทางเข้าถ้ำจะอยู่บนยอดเขาและทางเดินขึ้นไป เมื่อเข้าไปในถ้ำจะต้องลอดเข้าไปประมาณ 10 เมตร ภายในถ้ำมีขนาดกว้างใหญ่มาก ซึ่งมีลักษณะคล้ายท้องพระโรงที่ยังคงสภาพสวยงามมาก และมีหินย้อย บางจุดเป็นเสาเดี่ยว บางจุดเป็นเสาคู่มีลักษณะคล้ายหัวสัตว์ และมีอยู่จุดหนึ่งมีลักษณะคล้ายอ่างเลี้ยงปลา บริเวณโดยรอบยังคงสภาพป่าและเขาที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ 
 
 
ภาพประกอบ ถ้ำผาโขง ถ้ำผาโขง
ถ้ำผาโขง (อ.พาน) อยู่ที่บ้านปางเกาะทราย หมู่ที่ 6 ต.ป่าหุ่ง ห่างจาก อ.พานประมาณ 15 กม. โดยผ่านหลังที่ว่าการ อ.พานไปทางทิศตะวันตก เป็นพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง และเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพานไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางประมาณ 15 กิโลเมตร และถนนลูกรังอีก 1 กิโลเมตร ลักษณะ เป็นถ้ำหินปูน มีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปี 
 
 
ภาพประกอบ ถ้ำหลวงแม่สรวย ถ้ำหลวงแม่สรวย
อยู่ในเขตตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย ตัวถ้ำตั้งอยู่บนกลุ่มดอยแม่สรวย ซึ่งอยู่หลายสิบลูก ดอยลูกนี้สูงประมาณ 500 เมตร จากพื้นราบ ปากถ้ำอยู่ทางทิศใต้ตรงใต้สุดของดอย ปากถ้ำแคบมากกว้างเพียงประมาณ 50 เซนติเมตร ความแคบดังกล่าวนี้ยาวประมาณ 4 เมตร ดังนั้นการเข้าไปในถ้ำจึงต้องใช้วิธีคลานเข้าไป ปัจจุบันสภาตำบลแม่สรวย ได้ทำการระเบิดปากถ้ำให้กว้างขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย พอให้คนเข้าไปโดยวิธีก้มตัวทีละคน ผ่านช่องนี้ไปแล้ว จะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ จุคนได้หลายร้อยคน
 
 
ภาพประกอบ ถ้ำผาวี (ภาษาพื้นบ้านเรียกว่า ถ้ำ สามหน้า) ถ้ำผาวี (ภาษาพื้นบ้านเรียกว่า ถ้ำ สามหน้า)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย เป็นพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่งและเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพานไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางประมาณ 15 กิโลเมตร จากนั้นจะเป็นถนนลูกรัง และเดินไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร แล้วเดินไต่ขึ้นไปจนถึงหน้าถ้ำอีก 100 เมตร ประมาณ 10-15 นาที ลักษณะเป็นถ้ำหินปูน ข้างในถ้ำมีหินงอก หินย้อย 
 
 
ถ้ำพระ-ถ้ำลม (อ.พาน) ไม่มีภาพประกอบ ถ้ำพระ-ถ้ำลม (อ.พาน)
อยู่ในเขตตำบลธารทอง อำเภอพาน ตั้งอยู่บนกลุ่มดอยเตี้ย ๆ สูงไม่เกิน 200 เมตร มีดอยอยู่ 4 - 5 ดอย อยู่ในบริเวณเดียวกัน ห่างกันไม่เกินสองกิโลเมตร ทอดตัวยาวไปตามทิศเหนือ-ใต้ ยาวประมาณ หนึ่งกิโลเมตร ตัวถ้ำอยู่ทางด้านเหนือสุดของดอย หน้าถ้ำเป็นลานกว้างประมาณ 3 ไร่ มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่หลายต้นทำให้บริเวณร่มรื่น ถ้ำทั้งสองอยู่ใกล้กัน ถ้ำแรกอยู่สูงจากระดับพื้นดินประมาณ 5 เมตร ปากถ้ำกว้างประมาณ 4 เมตร สูงประมาณ 2 เมตร ตัวถ้ำลึกประมาณ 18 เมตร ตัวถ้ำกว้างไปทางด้านข้างจุคนได้
 
 
ภาพประกอบ ถ้ำ (อ.เวียงแก่น) ถ้ำ (อ.เวียงแก่น)
ตั้งอยู่ที่ ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากตัวอำเภอไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางธรรมชาติ เช่น ถ้ำห้วยจ้อ ถ้ำห้วยหิน ถ้ำผาบู่ ถ้ำผาช่องไทร เป็นพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย
 
 
ภาพประกอบ น้ำตกห้วยแก้ว น้ำตกห้วยแก้ว
น้ำตกห้วยแก้ว ตั้งอยู่บริเวณบ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 7 ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย ห่างจากบ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม 6.5 กม. เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีน้ำไหลแรงตลอดปี และห่างจากตัวเมืองเชียงราย 25 กม. ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากนัก หากเข้าไปชมน้ำตกควรติดต่อเจ้าหน้าที่นำทางจากบ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม เตรียมน้ำและอาหารไปด้วย น้ำตกห้วยแก้ว มีทั้งหมด 3 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกัน มีมุมถ่ายรูปที่สวยงาม ซึ่งเป็นที่ถูกใจนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ชั้นที่ 1 สายน้ำไหลตกจากหน้าผาสูงและโขดหินขนาดใหญ่ประมาณ 30 เมตร

แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ภาพประกอบ บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม
เป็นบ่อน้ำร้อนริมแม่น้ำกก ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของที่ทำการ อช. ลำน้ำกก เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวล่องเรือตามลำน้ำกกมานาน มีทิวทัศน์สวยงามร่มรื่น ในหน้าแล้งจะมีโปรแกรมขี่ช้างเที่ยว โดยช้างจะพาข้ามลำน้ำกกไปยังบ่อน้ำร้อน บริการให้แช่น้ำแร่ บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยมเป็นบ่อน้ำร้อนขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 ม. มีน้ำร้อนผุดขึ้นมาช้าๆจากนั้น จะไหลเป็นห้วยเล็กๆไปยังบ่อซีเมนต์ที่ทำไว้สำหรับให้ลงแช่โดยเฉพาะ บ่อน้ำร้อนมีอุณหภูมิ 67 องศาเซลเซส มีแร่ธาตุฟลูออไรด์ ไนเตรด ซัลเฟต ไอโอดีน ในระดับที่ไม่เป็นอันตราย มีห้องอาบน้ำส่วนตัว 30 ห้อง และมีสระน้ำอุ่นแบบแช่รวม มีบ้านพักติดน้ำกกจำนวนสามหลัง ลานกางเต็นท์พักแรม ห้องน้ำ และมีร้านอาหาร เครื่องดื่ม ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว
 
 
ภาพประกอบ บ่อน้ำร้อนผาเสริฐ บ่อน้ำร้อนผาเสริฐ
บ่อน้ำร้อนผาเสริฐ อยู่บริเวณริมลำห้วยโป่งน้ำร้อน บ้านผาเสริฐพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย แต่เดิมบ่อน้ำพุร้อนผาเสริฐซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่ลุ่มใกล้ลำน้ำกก ในฤดูฝนปริมาณน้ำในลำน้ำกกได้ไหลท่วมนองในพื้นที่บ่อน้ำร้อนเป็นเวลาหลายเดือน และขาดการนำน้ำร้อนมาใช้อย่างจริงจัง มีเพียงการนำหน่อไม้มาแช่ต้มเท่านั้น ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2545 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยฮาง 
 
 
ภาพประกอบ น้ำพุร้อนโป่งพระบาท น้ำพุร้อนโป่งพระบาท
น้ำพุร้อนโป่งพระบาท บ้านโป่งพระบาท ม.6 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย เป็นน้ำพุร้อนตามธรรมชาติที่มีมานานแล้ว และได้มีการสำรวจอย่างจริงจังโดยขอให้สำนักงานทรัพยากรธรณีวิทยาเขต 3 ( เชียงใหม่ ) กรมทรัพยากรธรณี เข้าร่วมสำรวจคุณภาพของน้ำร้อน ต้นกำเนิดของน้ำพุร้อนเดิมบริเวณที่มีอยู่เป็นป่าไม้ไมยราพและแอ่งน้ำ และจุดที่พบน้ำร้อนเป็นลักษณะแอ่งน้ำร้อน (warm pool ) ที่มีขนาดเล็กประมาณ 2-3 แอ่ง จากการสำรวจพบว่าอุณหภูมิร้อนผิวดินอยู่ระหว่าง 48-50 องศา 
 
 
ภาพประกอบ บ่อน้ำร้อนแม่ขะจาน บ่อน้ำร้อนแม่ขะจาน
บ่อน้ำร้อนแม่ขะจาน ต. แม่เจดีย์ใหม่ อ. เวียงป่าเป้า (บ่อน้ำร้อนแม่ขะจานอยู่ริมทางซ้ายมือ ระหว่างหลัก กม.65-64 ถนนสายเชียงราย-เชียงใหม่) มีบ่อน้ำร้อนธรรมชาติสามบ่อ แต่ละบ่อกว้างประมาณ 3 เมตร มีอุณหภูมิห้องประมาณ 80 องศา สามารถต้มไข่สุกได้ภายในเวลา 3 นาที มีห้องอาบน้ำแร่ของเอกชนที่ต่อจากน้ำพุร้อนมายังห้องอาบ อยู่ฝั่งตรงกันข้ามถนน ซึ่งเป็นจุดพักรถระหว่างทางจาก เชียงใหม่-เชียงราย
 
 
ภาพประกอบ น้ำพุร้อนห้วยทรายขาว น้ำพุร้อนห้วยทรายขาว
น้ำพุร้อนห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย ตั้งอยู่ในทางหลวงแหมายเลข 1 ตอนต่อเขตแขงการทางพะเยาที่ 1 – แยกไปอำเภอแม่สรวย ระหว่าง กม. 793+228 – กม. 793+541 ทางด้านขวา อยู่ในบริเวณที่ราบลุ่ม มีลักษณะเป็นตะกอนน้ำ (Alluvial deposit) ซึ่งประกอบด้วยชั้นของหินทรายและดินที่ยังไม่จับตัวกันแน่น บริเวณแหล่งน้ำพุร้อนครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 12 ไร่ ติดถนนพหลโยธิน ทางด้านตะวันออก ลักษณะของแหล่งน้ำพุร้อนเป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ ที่ก่อเป็นบ่อซีเมนต์ จำนวน 36 บ่อ บ่อน้ำร้อน บ่อน้ำอุ่น และบ่อน้ำเย็น
 
 
ภาพประกอบ น้ำพุร้อนป่าตึงหรือโป่งน้ำร้อนห้วยหินฝน น้ำพุร้อนป่าตึงหรือโป่งน้ำร้อนห้วยหินฝน
น้ำพุร้อนป่าตึง หรือ โป่งน้ำร้อนห้วยหินฝน บ้านป่าตึง ม.11 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน อยู่ระหว่างทางไปดอยแม่สลองสายใหม่ (ทางหลวงหมายเลข 1089) ด้านซ้ายมือใกล้หลัก กม. 78 อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่จัน ถนนแม่จัน - ฝาง ประมาณ 8 กิโลเมตร และอยู่ใกล้กับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประมาณ 700 เมตร ติดกับถนนเส้นทางแม่จัน – ฝาง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของตำบล และอำเภอแม่จัน โดยสร้างเป็นสวนหย่อมใจริมทาง สำหรับเป็นจุดแวะพักรถระหว่างทางไป-กลับดอยแม่สลอง เป็นบ่อน้ำพุร้อนที่สวยงาม 
 
 
ภาพประกอบ สวนสาธารณะเกาะลอย...สถานที่ออกกำลังกายที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งในเมืองเชียงราย... สวนสาธารณะเกาะลอย...สถานที่ออกกำลังกายที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งในเมืองเชียงราย...
สวนสาธารณะเกาะลอย ชุมชนเกาะลอย (ติดแม่น้ำกก) อ.เมือง จ.เชียงราย หลายท่านอาจจะยังไม่เคยรู้ว่า ในตัวเมืองเชียงรายของเรามีสถานที่ออกกำลังกายที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง เมื่อท่านได้ย่างเข้าสู่ประตูของสวนสาธารณะแห่งนี้ จะสัมผัสได้ถึงความร่มรื่น และบรรยากาศที่แสนสบาย เดินรับลมเล่นพร้อมกับชมวิวของแม่น้ำกก ในสวนสาธารณะแห่งนี้ สามารถออกกำลังกายได้หลากหลายประเภทซึ่งมีทั้ง สนามเด็กเล่น สนามเปตอง สนามแบทมินตัน สนามเทนนิส สนามเซปักตระก้อ สนามบาส และยังมีลานกว้างไว้สำหรับจัดกิจกรรมกีฬาต่างๆ ที่เทศบาลหรือเยาวชนจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และมิตรภาพ
 
 
ภาพประกอบ สวนสาธารณะสนามบินเก่า สวนสาธารณะสนามบินเก่า
เมื่อก่อนใช้เป็นสนามบินของชาวเชียงราย แต่เนื่องจากสนามบินนานาชาติจังหวัดเชียงราย ได้ย้ายไปตั้งอยู่ ณ บริเวณที่ตั้งปัจจุบัน ดังนั้นสนามบินเก่าแห่งนี้จึงเหลือแต่รันเวย์ ประชาชนจึงใช้เป็นที่พักผ่อน ออกกำลังกาย และทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ใช้เป็นสนามเล่นฟุตบอล สนามแบทมินตัน สนามตะกร้อ สถานที่เต้นแอโรบิค จ๊อกกิ้ง ขี่จักรยาน มีสนามเด็กเล่นอยู่อีกจุดหนึ่งถัดไปด้านซ้ายของสนามบิน
 
 
ภาพประกอบ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ เชียงราย สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ เชียงราย
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ เชียงราย ตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย ประมาณ 8 กม. บนเส้นทางเชียงราย – แม่จัน ตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย (เข้าไปทางด้านหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) สร้างถวายสมเด็จพระศรีนครินทราฯ เป็น 1 ใน 7 แห่ง ของสวนสมเด็จฯ ที่มีการสร้างถวาย มีพื้นที่ที่เป็นหนองน้ำ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า หนองบัวใหญ่ จำนวน 23 ไร่ และพื้นที่ที่เป็นสวนดอกไม้ 397 ไร่ สวนดอกไม้ตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นเนินเขาและมีศาลาพักผ่อนที่อยู่บริเวณสวนดอกไม้ ซึ่งภายในสวนมีทัศนียภาพสวยงาม
 
 
ภาพประกอบ สวนตุงและโคม เชียงราย สวนตุงและโคม เชียงราย
สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ เชียงราย ถ.ธนาลัย (เยื้องพิพิธภัณฑ์ชาวเขา) ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย ที่ดินจำนวน 11 ไร่เศษ บริเวณถนนธนาลัย ตั้งอยู่ใจกลางย่านการค้าเทศบาลนครเชียงราย จ.เชียงราย ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของเรือนจำกลาง จ.เชียงราย ที่ก่อกำเนิดเกิดขึ้นมากว่า 100 ปี มีกลิ่นอายและตำนานการคุมขังนักโทษชายและหญิงในคดีต่างๆ กว่า 4,000 ชีวิต ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าออก บ้างก็ล้มหายตายจากไปก็ไม่น้อย แต่ด้วยความแออัดยัดเยียดของจำนวนนักโทษ


   
คลิกที่นี่อ่านต่อ..


ดอยดัง..นางแล

ศูนย์บริหารจัดการการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
ขอเชิญ! นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาท่องเที่ยวใน จังหวัดเชียงราย จังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติมากมายทั้งที่มนุษย์สร้างขึ้นและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ในช่วงฤดูหนาว สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายบางส่วน มีนักท่องเที่ยว จำนวนมากมาเที่ยวชมกันพร้อมกับสูดอากาศบริสุทธิ์และรับลมหนาว บรรยากาศแสนโรแมนติกและเย็นสบาย แต่มีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ยังไม่มีใครเคยได้สัมผัส เป็นแหล่งท่องเที่ยวบุกเบิกเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวขาลุยทุกท่านที่ต้องการท่องเที่ยวในแดนที่ไม่เคยมีใครไปมาก่อนหรือเรียกได้ว่าเป็นรุ่นบุกเบิกเลยทีเดียว ทางศูนย์ฯขอแนะนำ "ดอยดัง...นางแล"

ลักษณะทั่วไปของดอยดัง
เป็นป่าดงดิบ บริเวณดอยดังเป็นลานหินกว้าง ถ้าใช้ไม้กระทุ้ง จะเกิดเสียงดังกึกก้อง ระหว่างเดินทางถึงบริเวณดอยดังจะพบน้ำตก 3 แห่ง ทางเดินไปถึงดอยดังจะมีความลาดเอียงประมาณ 45 องศา

ภูชมดาว
ภูชมดาว

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ค้นพบใหม่แต่ยังไม่ได้เปิดเป็นทางการซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย นักท่องเที่ยวสามารถชมทะเลหมอกที่สวยงามกลางป่าไม้ที่สมบูรณ์ ภูชมดาวมีพื้นที่เชื่อมต่อพรมแดนไทย-ลาว เป็นจุดผ่อนปรน มีความสูงสูงกว่าระดับน้ำทะเลโดยประมาณ 1,600 เมตร รองจากภูชี้ฟ้า บริเวณภูชมดาวมีลานไว้สำหรับกางเต้น นักท่องเที่ยวสามารถนำเต้นท์ขึ้นมาเองและพร้อมทั้งอาหารและเครื่องดื่ม
จากภูชี้ฟ้าอินน์ไปภูชมดาวเป็นระยะทางประมาณ 7 ก.ม. ตลอดเส้นทางเป็นทางชันขึ้นเขาและโค้ง มีวิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่งดงามและผ่านสถานที่พักเป็นแบบวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าต่างๆ เช่น ชาวเขาเผ่าม้ง ตลอดเส้นทาง และมีบางจุดมีป้ายบอก “เป็นจุดใช้สัญญาณโทรศัพท์” ผ่านหมู่บ้านร่มโพธิ์ทอง หมู่บ้านร่มโพธิ์ไทย และหน่วยบริการข้อมูลทางหลวง ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ไม่ทราบรายละเอียดเส้นทางสามารถสอบถามได้กับทางเจ้าหน้าที่
 
ดอยนางนอน
ลักษณะทั่วไป

ภูมิศาสตร์
เทือกเขาแดนลาวทอดตัวแนวยาวเหยียดเป็นแนวเหนือจดใต้ คนทั่วไปทราบดีว่าเทือกเขานี้ใช้เป็นเส้นพรหมแดนแบ่งเขตระหว่าง รัฐฉาน สหภาพเมียนม่าร์กับเชียงรายราชอาณาจักรไทยบริเวณตอนเหนือ ตอนบนของภูเขาเรียกว่า ดอยนางนอน เป็นที่ตั้งของพระธาตุดอยตุงอันเป็นปูชนียสถานสำคัญของภูมิภาคนี้ อีกทั้งเป็นที่ประทับของสมเด็จย่า แม่ฟ้าหลวงของปวงชนชาวไทย
สำหรับเทือกเขาดอยนางนอนนี้ มีจุดสูงสุดคือ ผาช้างมูบ ซึ่งมีความสูงจากน้ำทะเลประมาณ 830 เมตร

ที่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน

ในบริเวณที่ราบเชิงดอยนางนอนอันเป็นที่ตั้งของอำเภอแม่สาย มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ 400 เมตร มีลำน้ำสายไหลผ่านตอนบน และเป็นพรหมแดนกั้นระหว่างอำเภอแม่สายกับจังหวัดท่าขี้เหล็กสหภาพเมียนมาร์ สภาพพื้นที่ทั่วไปของดอยนางนอนเป็นภูเขาหินปูน ซึ่งมีถ้ำอยู่หลายแห่ง ดังนั้นพื้นที่ทางตะวันตกจึงเป็นที่สูงและลาดลงไปทางตะวันออกเป็นพื้นที่การเกษตร ไปจนจรดเขตอำเภอเชียงแสน ส่วนทางทิศใต้เป็นที่ราบติดกับอำเภอแม่จันและอำเภอแม่ฟ้าหลวง

เที่ยว 3 ภู ในเชียงราย
ภูหลงถัง "ดินแดนสระน้ำมังกร" สระน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1200 เมตร ชนเผ่าม้งในแถบนี้เชื่อว่าเป็นที่อยู่ของมังกร ภูหลงถังตั้งอยู่ห่างจากถนนเทิง-ขุนตาล-เชียงของ เพียง 6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางเพียง 15 นาที

ภูหลงถัง เป็นยอดเนินที่สูงสามารถชมทิวทัศน์ได้ถึง 4 อำเภอ คือ อำเภอพญาเม็งราย อำเภอขุนตาล อำเภอเวียงแก่น และอำเภอเทิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถมองเห็นยอดภูชี้ฟ้าได้อย่างชัดเจน เนื่องจากอยู่ห่างจากภูชี้ฟ้าประมาณ 18 กิโลเมตร โดยภูหลงถังเป็นจุดเริ่มต้นในการท่องเที่ยว 3 ภู ใน 1 วัน สถานที่แห่งนี้เป็นดินแดนประวัติศาสตร์ อดีตเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการสู้รบระหว่างรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

หมู่บ้านตีมีด อ.พาน จ.เชียงราย  
      พอย่างเข้าสู่เขตหมู่บ้านป่าสักเหนือ ตำบลแม่เย็น และหมู่บ้านป่าสักใต้ ตำบลทานตะวัน
อ.พาน จ.เชียงราย ก็จะได้ยินเสียงฆ้อนตีเหล็กดัง ก็อกๆ แก๊ก ๆ ไปทั้งหมู่บ้าน บ้านป่าสัก ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอพาน บนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงราย - พะเยา หาง่าย เดินทางไป - มา สะดวกครับ.......บ้านแรกที่ไปเยี่ยมเขากำลังตัดเหล็กออกเป็นชิ้น ๆ โดยวิธีการแบบดั้งเดิมครับ
อเมซิ่ง ดอยช้าง
      เมื่อกลางเดือนมกราคม 2549 ที่ผ่านมาได้มีพิธีบวชดอยผาช้างขึ้น ที่ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย โดยมีนายวรเกียรติ สมสร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี พร้อมนายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ นายอำเภอเวียงชัย และชาวบ้าน คณะสงฆ์ สถานศึกษา หน่วยงานราชการในพื้นที่ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศิลา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยได้นำความเชื่อทางพุทธศานา มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ ภายใต้ชื่อ “โครงการ รักธรรมมะ รักษ์ธรรมชาติ ” และได้นำจีวรยาวประมาณ 30,000 เมตร (3 กิโลเมตร) ห่มให้กับดอยผาช้าง และอันเชิญพระพุทธรูป "นวล้านตื้อ" ขึ้นไปประดิษฐานบนยอดดอย
รายละเอียด
        จากเชียงราย เดินทางมาตามทางหลวงหมายเลข 118 ถึงบ้านตีนดอย ก่อนถึง อ.แม่สรวย ราว 10 กิโลเมตร แยกขวาเข้าที่บ้านตีนดอยไปยังบ้านทุ่งพร้าว ระยะทาง 20 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่บ้านดอยช้าง ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร เมื่อมาถึง จุดชมวิวดอยช้าง บริเวณโดยรอบถูกประดับด้วยดอกไม้เมืองหนาวออกดอกสีสดใสตลอดเส้นทางเข้าดอยช้างจะบานสะพรั่งไปด้วยดอกซากุระ หรือนางพญาเสือโคร่ง สีขาวอมชมพู และได้ตื่นเต้นกับ ดอกท้อ สีชมพูอ่อนและผลท้อที่กำลังเติบโต ลูกเท่าหัวแม่มือที่หาดูได้ยาก และที่นี่เป็นแห่งเดียวของประเทศไทยที่จะมีโอกาสได้เห็น ดอกซากุระขาวบาน ทั่วดอยด้วยเช่นกัน ในบริเวณจุดชมวิวทัศนียภาพโดยรอบสามารถมองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนกันไปอย่างสวยงาม มองเห็นไปถึงเมืองยองในประเทศพม่า และชัยภูมิที่ตั้งของ อ.เมือง จ.เชียงราย
จุดชมวิววัดพระธาตุดอยเขาควาย
            ตามตำนานพื้นบ้าน เล่าว่า ประมาณ 1,000 กว่าปีล่วงมา ได้มีพระยาธรรมมิกะราช เจ้าผู้ครองเมืองเชียงรายสมัยนั้น เป็นผู้ก่อสร้างวัดพระธาตุดอยเขาควาย ขึ้นมา โดยได้นำพระบรมสารีริกธาตุ อันเป็นข้อมือนิ้วก้อยข้างซ้ายของพระพุทธเจ้าที่คณะสงฆ์เข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในดินแดนล้านนา ได้นำมาถวายให้พระยาธรรมมิกะราช จึงให้อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ใส่บรรจุไว้ในองค์เจดีย์ เพื่อให้ พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้กราบไว้บูชา ต่อมาได้รับการปฏิสังขรณ์หลายครั้งในสมัยเชียงแสน และสมัยพ่อขุนเม็งรายมหาราช ปัจจุบันในทุกๆปีจะมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ในวันเพ็ญเดือนแปดเป็ง ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ วิสาขบูชา
รายละเอียด
     เมืองเชียงแสน
เป็นเมืองเล็กๆๆ ในจังหวัดเชียงรายและเป็นหนึ่งในเมืองโบราณเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ตั้งอยู่เลียบน้ำโขง แม่น้ำสายนานาชาติไหลผ่านประเทศมากกว่า 6 ประเทศ ให้ผู้คนมากมายได้อาศัย ชาวเชียงแสนใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและสงบสุขท่ามกลางโบราณสถานมากมายกระจัดกระจายอยู่ตามจุดต่างๆทั่วทั้งอำเภอ
รายละเอียด
      จังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการส่งเสริมการปลูกชาพันธุ์ดี เป็นนโยบายสำคัญของจังหวัด และได้มีการพัฒนาสวนชาให้เป็นแหล่งเที่ยวในลักษณะ OTOP Tourism Village เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับฐานเศรษฐกิจเดิม โดยจัดให้พื้นที่หมู่บ้านที่ปลูกชาได้พัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ในขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชา ซึ่งเป็นสินค้า OTOP ของจังหวัดอีกด้วย
พระพุทธนวล้านตื้น
พระพุทธนวล้านตื้น องค์นี้เป็นพระเชียงแสนสี่แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งได้สร้างขึ้นแทนองค์เดิมที่จมลงแม่น้ำโขง หน้าที่ว่าการ อ.เชียงแสน สมัยรัชกาลที่ 3 และสร้างขึ้นด้วยทองสัมฤทธิ์ ปิดทองด้วยบุศราคัม น้ำหนักถึง 69 ตัน หน้าตักกว้าง 9.99 ม.สูง 15.99 ม. ประทับนั่งบน "เรือแก้วกุศลธรรม" ขนาดใหญ่ พร้อมกันนั้นก็ได้สร้างตุงหลวงเฉลิมพระเกียรติ สูง 17.99 ม. ศูนย์ OTOP ล้านนา ซุ้มประตูโขงและพระมหาโพธิสัตว ์(เจ้าแม่กวนอิมหยกขาว สูง 9.99 ม.) ทั้งหมดนี้ได้ใช้งบประมาณถึง 69 ล้านบาท
ศูนย์บริหารจัดการการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ขอเชิญ!!! นักท่องเที่ยวทุกท่านที่มาเยือน จ.เชียงราย นมัสการพระสามองค์ใหญ่ที่สุด แห่งเดียวใน จ.เชียงราย โดยเริ่มต้นจากศาลรูปหล่อพระจี้กง อ.พาน ,พระศรีอารยเมตไตรย์โพธิสัตว์ อ.แม่จัน และพระพุทธนวล้านตื้อ อ.เชียงแสน เพื่อเป็นมหากุศล น้อมรับสิริมงคลสูงสุดในชีวิต


ตำบลหงาวตั้งอยู่อำเภอเทิง จังหวังเชียงราย ห่างจากแยกบ้านปี้ ทางขึ้นภูชี้ฟ้าเพียง 1 กิโลเมตร หงาว เ็ป็้นตำบลเล็กๆ ที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และการพัฒนาท่องถิ่น ที่น่าสนใจ จนทำให้ทีมงานของเราอยากนำมาบอกเล่า ให้นักท่องเที่ยวและชาวเชียงรายที่มีโอกาสเดินทาง ผ่านไปสัมผัสภูชี้ฟ้า เสียเวลาเพียงเล็กน้อยเข้ามา ศึกษาวิถีชีวิตของผู้คน และนมัสการพระศักดิ์สิทธิ์ ของตำบลหงาว เหมือนกับคำที่ว่าก่อนทำการใดๆ ให้ไปไหว้พระ เพื่อเป็นสิริมงคลจะทำการใดก็ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีหรอหากมีเวลามากหน่อย จะแวะพักเพื่อหาข้อมูลของภูชี้ฟ้าก่อนที่จะขึ้น ไปสัมผัสความงามของธรมชาติข้างบนก่อน คงดีเพราะที่หงาวเองก็มีจุดแวะพักนักท่อง เที่ยวท่านสามารถหาข้อมูลการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นสถานที่พัก ราคาห้องพัก อาหารและอื่นๆ พร้อมกันนั้น ศูนย์ otop ของตำบล หงาว ให้ท่านซื้อหาของใช้ของฝาก ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการสนับสนุน ชาวบ้าน เพื่อให้เขามีรายได้เป็นอีกแบบหนึ่ง ของารพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป โรงแรมและที่พัก

โรงแรม ที่พัก แม่สรวย
พื้นที่
ราคาพิเศษ
รายละเอียด

โรงแรม สวนทิพวนา รีสอร์ท
เชิญสัมผัสความหนาว และหมอกอันสวยงามยามเช้า ของรีสอร์ทหรู ขับรถเพียง 40 นาที จากตัวเมืองเชียงราย


แม่สรวย
498
ถ.เชียงใหม่-เชียงราย จ.เชียงราย ก่อนถึงตัวเมืองเชียงราย 78 กิโล รีสอร์ทระดับ 4 ดาว เหมาะสำหรับผู้รักธรรมชาติและความสงบ ที่ชวนให้ท่านหลับพักผ่อนอย่างมีความสุข ท่ามกลางป่าอันเขียวชอุ่ม “บ้านปกากญอ”
       
โรงแรม ที่พักเชียงราย - อ.เมืองเชียงราย
พื้นที่
ราคาพิเศษ
รายละเอียด
โรงแรม ลาลูน่า รีสอร์ท
เมือง
990
ลาลูน่า รีสอร์ท รีสอร์ทน่ารัก ท่ามกลางสวนสวย ใจกลางเมืองเชียงราย ด้วยห้องพักสไตล์บ้านไทยโมเดอร์น จำนวน 79 ห้อง ตกแต่งอย่างสวยงาม...
โรงแรม วังคำ เชียงราย
เมือง
1,450
วังคำ หนึ่งในเชียงรายที่สร้างชื่อเสียงในเรื่องการให้บริการโรงแรม และเป็นศูนย์กลางการค้าที่ทันสมัย เรามีบริการนวดแผนไทยให้ท่านได้คลายความเหนื่อยเมื่อยล้า
โรงแรม เวียงอินทร์
เมือง
1,600
เวียงอินทร์ เป็นโรงแรมที่ทันสมัยและหรูหราแห่งหนึ่งในจังหวัด เชียงราย ความสวยงามและ ความสะดวกสบายระดับเฟิสท์คลาส...
โรงแรมทีค การ์เดนท์ สปา รีสอร์ท
เมือง
1,570
ทีค การ์เดนท์ สปา รีสอร์ท รีสอร์ทมาตรฐานชานเมืองเชียงรายที่อยู่ใกล้ท่าอากาศยานที่สุด มีดีที่ทำให้หลายคนรู้สึกได้ถึงความเป็นบ้านที่น่าอยู่ ...
โกลเด้นท์ไพน์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
เมือง
2,300
โกลเด้นท์ไพน์ รีสอร์ท แอนด์ สปา กลางทุ่งสีทองของแผ่นดินล้านนา ที่นี่กระท่อมน้อยเรียงรายสไตล์รีสอร์ทธรรมชาติ ล้อมรอบสระ
โรงแรม เดอะ เลเจ้นด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
เมือง
2,990
เดอะ เลเจ้นด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา หากเรื่องราวเล่าขานนานมาคือตำนาน ที่นี่ก็น่าจะเป็นตำนานแห่งความสุขริมสายน้ำกก กลางเมืองเชียงราย ที่ต้องกล่าวขาน..
โรงแรม เดอะ ริเวอร์ เฮาส์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
เมือง
3,680
แม่น้ำกก สายน้ำเดียวในเมืองไทยที่ไหลทวนขึ้นเหนือ ผ่านเมืองเชียงรายไปบรรจบแม่น้ำโขง ณ ริมน้ำนี้ เป็นที่ตั้งของเซ็นทรัลริเวอร์เฮาส์รีสอร์ทอันเปี่ยมเสน่ห์ทุกมุมมอง
โรงแรม ริมกก รีสอร์ท รีสอร์ท
เมือง
1,200
ริมกก รีสอร์ท ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย อันเป็นดินเดินแห่งความสวยงามตามแบบ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมตามแบบชาวเหนือ
เดอะ โกลเด้น ไทรแองเกิลอินน์
เมือง
700
เดอะ โกลเด้น ไทรแองเกิลอินน์ รื่นเริงท่ามกลางธรรมชาติ เขียวขจีที่ เดอะ โกลเด้น ไทรแองเกิลอินน์ ที่ที่คุณจะ สัมผัสกับความงดงามของการ ผสมผสานกันอย่างลงตัว
เดอะ มันตรินี่ ซิตี้ โฮเทล แอนด์ อาร์ต แกเลอรี่
เมือง
2,150
เดอะ มันตรินี่ ซิตี้ โฮเทล แอนด์ อาร์ต แกเลอรี่ กระท่อมไม้ไผ่ไล่เรียงลดระดับคู่กับเชิงผา อ่อนหวานลีลาถิ่นล้านนาเมืองเหนือ สระสวยสดใสในแมกไม้ชวนให้ลงเล่น
โรงแรม ธรรมชาติ รีสอร์ท เชียงราย
เมือง
830
รีสอร์ทท่ามกลาง แมกไม้ หุบเขา และ สายน้ำของแม่น้ำกกอบอวลไปด้วยกลิ่นไอธรรมชาติ ของริมน้ำกก ณ. ที่แห่งนี้ ที่ๆหลายท่านใฝ่ฝันอยากไปสัมผัสกับ มนต์เสน่ห์ “ ธรรมชาติ รีสอร์ท ”
โรงแรม เนรัญชรา ฮอทสปริง รีสอร์ท
               ปิดปรับปรุง
เมือง
970
“เนรัญชรา ฮอทสปริง รีสอร์ท” เป็นสถานที่ เงียบสงบ อากาศสด บริสุทธิ์และเย็นสบายตลอดทั้งปี เหมาะแก่การพำนักทั้งระยะสั้นและระยะยาว
โรงแรม น้ำทอง รีสอร์ท
เมือง
890
น้ำทอง รีสอร์ท เป็นโรงแรมแห่งใหม่ ตกแต่งสไตล์บูติกจำนวนทั้งหมด 55 ห้อง (Superior Room) ตั้งอยู่ ณ โครงการบ้านดู่เมืองใหม่ เชียงราย
โรงแรม บ้านขุนยม เชียงราย
เมือง
550
ตำบลเวียง เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สถานที่พักผ่อนในบรรยากาศรีสอร์ทที่สวยงาม อลังการด้วยเรือนไม้สักขนาดใหญ่ใจกลางเมือง ร่มรื่น สงบและเป็นกันเอง
โรงแรม ปาล์ม การ์เดนท์
เมือง
8ึ70
โรงแรมปาล์มการ์เดนท์ The Palm Garden Hotel ::: ภูมิใจเสนอบรรยากาศอบอุ่นสำหรับคุณและครอบครัว ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย
โรงแรม ห้วยกุ่ม รีสอร์ท
เมือง
1200
ห้วยกุ่ม รีสอร์ท โอบล้อมด้วยขุนเขาธรรมชาติ เส้นทางแห่งการท่องเที่ยวชุมชนแห่งนานาเผา ลองก้าวเข้ามาสัมผัสกลิ่นไอธรรมชาติ เส้นทางแห่งการท่องเที่ยว
โรงแรม ลักษวรรณ รีสอร์ท แอนด์ สปา
เมือง
900
ลักษวรรณ รีสอร์ท แอนด์ สปา รีสอร์ท กลางเมืองเชียงราย สไตล์บูติคล้านนา บรรยากาศหมอกยามเช้าท่ามกลางสวนสวย
โรงแรม โพธิ์วดล รีสอร์ท
เมือง
1900
ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย จุดหมายเพื่อความรื่นรมย์แห่งใหม่ของคุณ! โดดเด่นด้วยการตกแต่งสไตล์ Urbanized Lanna ที่นำรูปแบบความเป็นพื้นเมืองและความเป็นอยู่แบบล้านนา
โรงแรม อัมรินทร์ รีสอร์ท เชียงราย
เมือง
1150
รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รีสอร์ทแนวใหม่ โดดเด่น ด้วยสไตล์โมเดิร์น มีห้องพักบรรยากาศดีไว้คอยให้บริการท่านหลากหลายรูปแบบ ให้ท่านได้เลือกสรรตามความพอใจ
       
โรงแรม ที่พักเชียงแสน
พื้นที่
ราคาพิเศษ
ที่อยู่
โรงแรม เกรทเธอร์ แม่โขงลอด์จ เชียงแสน
1,280
โครงการพัฒนาดอยตุง อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ
โรงแรม เชียงแสน ริเวอร์ ฮิลล์ เชียงแสน
1,050
714 หมู่ 3 ต.เวียง อ.เชียงแสน เชียงราย
โรงแรม เชียงแสน โกลเด้น แลนด์ รีสอร์ท 2 เชียงแสน
1130
663 หมู่ 2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
โรงแรม เดอะ ริเวอร์ บูติค รีสอร์ท เชียงแสน
1,430
455 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
โรงแรม อิมพีเรียล โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล รีสอร์ท เชียงแสน
1,970
สามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน เชียงราย
       
โรงแรม ที่พัก แม่จัน
พื้นที่
ราคาพิเศษ
ที่อยู่
โรงแรม คาทิลิยา เมาท์เทน รีสอร์ท แอนด์ สปา
แม่จัน
6800
ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย เพียงครึ่งชั่วโมงจากสามเหลี่ยมทองคำ อยู่ท่ามกลางหุบเขาอันเขียวชะอุ่ม ทะเลสาปกลางภูเขา และเชิงเขาที่ปกคลุมไปด้วยพงไพร
โรงแรม ภูใจใส รีสอร์ท แอนด์ สปา
แม่จัน
2,890
ต.ป่าซาง อ. แม่จัน จ. เชียงราย
       
โรงแรม ที่พัก แม่ฟ้าหลวง
พื้นที่
ราคาพิเศษ
ที่อยู่
บ้านต้นน้ำ 31(ดอยตุง ลอดจ์)
แม่ฟ้า
หลวง
1,430
โครงการพัฒนาดอยตุงแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย
       
โรงแรม ที่พัก แม่สาย
พื้นที่
ราคาพิเศษ
ที่อยู่
โรงแรม ดู ดอย สวย รีสอร์ท
แม่สาย
1690
ถ.พหลโยธิน กม. 879 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
โรงแรม ศิลามณี รีสอร์ท แอนด์ สปา
แม่สาย
770
ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
       
       
โรงแรม ที่พัก เชียงราย - เชียงของ
พื้นที่
ราคาพิเศษ
ที่อยู่
โรงแรม ไร่แสงอรุณ เชียงราย
พัก 1 คืน แถมฟรี 1 คืน
เชียงของ
2870
บ้านผากุบ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ท่านจะได้สัมผัสทัศนียภาพอันตระการตาของแนวเทือกเขาอันซับซ้อน และความยิ่งใหญ่ของลุ่มน้ำโขง ตลอดจนจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของเกษตรกรที่เรียบง่าย แต่เปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์

ดิอิมพีเรียล โกล์เด้น ไทรแองเจิล รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 222 สามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
http://www.imperialhotels.com/goldentriangle/index.html
ดาหลา
ตั้งอยู่เลขที่ 156 หมู่ 14 บ้านแม่สะรองใน ตำบลป่าสร้าง อำเภอแม่จัน
http://www.paujinjong.com/dahla/home.html
ภูใจใส รีสอร์ท แอนด์ สปา
ตั้งอยู่เลขที่ 388 หมู่ 4 บ้านแม่สลอง อ.แม่จัน
http://www.phu-chaisai.com
ริมกก รีสอร์ท โฮเต็ล
6 หมู่ 4 ถนนเชียงราย-ท่าตอน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
http://www.rimkokresort.com
อาข่า ฮิลล์ เฮ้าส์
บริการที่พักแนวธรรมชาติ ศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอาข่า
http://www.akhahill.com
เดอะ รีเจนท์ เชียงราย รีสอร์ท
124/15 ถนนท่าน้ำ หมู่ 21 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง
http://www.thelegend-chiangrai.com
โรงแรม เวียงอินนท์
ตั้งอยู่เลขที่ 893 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
http://www.wianginn.com
ไวท์เฮ้าส์ เกสเฮ้าส์
ตั้งอยู่เลขที่ 789/7 ถนนพหลโยธิน อ.เมือง จังหวัดเชียงราย
http://www.chiangraiprovince.com/htl/whitehouse
คุ้มเจ้ารีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 20 หมู่ 11 ซอยน้ำจำ 5 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย
http://www.khumchaoresort.com
ชมโขง เกสท์เฮ้าส์
ตั้งอยู่เลขที่ 149 หมู่ 12, ตำบลเวียงดอนชัย อำเภอเชียงของ
http://www.chiangraiprovince.com/htl/chomkhong/thai.htm
นากา ฮิลว์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
http://www.nagahill.com
บ้านในสระ รีสอร์ท
บริการห้องพักริมน้ำ บริการห้องพักสำหรับนักท่องเที่ยว
http://www.baannaisra.com
ภูชี้ฟ้าดอทคอม
ไร่ภูฟ้าและภูชี้ฟ้าฮิลล์ ที่พักบนภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย
http://www.phucheefah.com
สวนจริณ รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 83 หมู่ 1 อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
http://www.chiangraiprovince.com/htl/charin/thai.htm
ห้วยกุ่ม วิเลจ
สถานที่ตั้ง 268/9 บ้านห้วยกุ่ม ตำบลห้วยชมพู อำเภอเมือง
http://www.huaikhum.idv.tw
อัมพร รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 11 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย
http://www.umpornresort.com
เดอะ ริเวอร์ เฮ้าส์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ตั้งอยู่เลขที่ 482 หมู่ 4 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
http://www.riverhouse-chiangrai.com
เอส พี เกสเฮ้าส์
ตั้งอยู่เลขที่ 409 หมู่1 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
http://www.geocities.com/spguesthouse
เฮือนคำ รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 121 หมู่ 5 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย
http://www.chiangraiprovince.com/htl/huaenkham/thai.htm
โป่งพระบาทรีสอร์ทดอทคอม
โป่งพระบาทรีสอร์ท แอนด์ เรสเตอรองท์ ซอยน้ำตกโป่งพระบาท
http://www.pongprabahtresort.com
โรงแรม เรดโรส
ตั้งอยู่เลขที่ 60 หมู่14 ถนนประชาสันติ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง
http://www.redrosehotel.com
โรงแรมวังคำ
ตั้งอยู่เลขที่ 869/90 ถนนพิมาวิพัท อำเภอเมือง
http://www.wangcome.com
กู๊ดไนท์เฮ้าส์
ตั้งอยู่เลขที่ 5/1 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย
http://www.goodnighthouse.com
ทีค การ์เดน รีสอร์ทแอนด์สปา
ตั้งอยู่ที่ 299 ถนนสนามบินนานาชาติเชียงราย
http://www.teaksparesort.com
น้ำชง การ์เด้น โฮมสเตย์
477 หมู่ 7 บ้านนางแลใน ตำบลนางแล อำเภอเมือง
http://www.namchong-garden.com
บัวคำ รีสอร์ท
ข้อยู่ที่สามเหลี่ยมทองคำ จังหวัดเชียงราย
http://www.buakumresort.com
บ้านพักระเบียงฟ้า
บริการบ้านพักบริเวณภูชี้ฟ้า
http://www.phuchifah.com
ภูชี้ฟ้าฮิลล์
ตั้งอยู่เลขที่ 37 หมู่ที่ 18 บ้านร่มฟ้าทอง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น
http://www.phucheefahhill.com
ม่อนฟ้าใส รีสอร์ท
บ้านพักสไตล์ล้านนา บริการจัดเลี้ยง สังสรรค์
http://www.mohnfahsai.com
ลิทเทิ้ลดั๊กโฮเต็ล
ตั้งอยู่เลขที่ 199 ถนนพหลโยธิน ตำบลสันทราย เชียงราย
http://www.littleduck.co.th
เชียงรายฮิลล์ รีสอร์ท
ตั้งอยู่จังหวัดเชียงราย
http://www.chiangraihillresort.com
แป้นเกล็ดวิลล่า
481 หมู่ 24 ตำบลดอยเขาควาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
http://www.pankledvilla.com
แม่สลอง เอ้าท์ดอร์
ตั้งอยู่เลขที่ 379 หมู่ที่ 4 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน
http://www.maesalongoutdoor.com
โกลเด้นท์ ไพน์ รีสอร์ท
192 หมู่ 4 บ้านม่วงคำ ตำบลนางแล อำเภอเมือง
http://www.goldenpineresort.net
โรงแรม อินคำ
ตั้งอยู่เลขที่ 176/2 ถนนราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง
http://www.inncomehotel.co.th
โรงแรมนันตวรรณ
ตั้องยู่เลขที่ 472 หมู่ 5 ตำบลริมกก อำเภอเมือง
http://www.nantawanhotel.com
โรงแรมราชภัฏอินน์
ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
http://www.rajabhatinn.com
ภูวิว รีสอร์ท
685 หมู่ 3 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย
http://www.beam.to/phuview
อาข่า ริเวอร์ เฮ้าส์
423/25 หมู่ 21 ซอย 1 เกาะลอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
http://www.akha.info
อุกฤษฟาร์มฮิลล์
30 หมู่ 19 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
http://www.thailandsmile.com/ukristfarmhill.html
เมษารีสอร์ท
99/2 หมู่ 12 บ้านห้วยยาโน ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
http://www.mesaresort.net
แม่สลอง ดอยหมอก ดอกไม้ รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 779 ดอยแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง
http://www.geocities.com/flowerhill
โรงแรมสตาร์อินน์
หมู่ 1 บ้านขัวเคร่ ปากซอย 9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง
http://www.starinnchiangrai.com
คำสุข รีสอร์ท
หมู่ 1 สามเหลียมทองคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน
http://www.khamsuk-resort.com
ตาดหลวง รีสอร์ท
93 หมู่ 18 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
http://www.taadluangresort.com
บ้านพัก เฮือนดอกเสี้ยว
ทางขึ้นภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย
http://www.dorksiow.com

บ้านระเบียงชมฟ้า
ตั้งอยู่เลขที่ 386 หมู่ 5 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง
http://www.bluebalconyresort.com
บ้านยอดภูฟ้า
ตั้งอยู่ที่บ้านร่มฟ้าทอง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น
http://www.geocities.com/yodphufha
ภูฟ้าทองดอทคอม
ข้อมูลที่พักภูฟ้าทอง ห่างจากภูชี้ฟ้า 1 กิโลเมตร
http://www.phufhathong.com
ภูวิว รีสอร์ท
685 หมู่ 3 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
http://www.geocities.com/phuview
ภูหมอกแค้มป์ แอนด์ รีสอร์ท
รีสอร์ทบนภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย
http://www.phumork.com
ศิลามณี รีสอร์ท แอนด์ สปา
ตั้งอยู่เลขที่ 251 หมู่ 2 ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย
http://www.silamaneeresortandspa.com
เรือนทองภูชี้ฟ้า
เลขที่ 8 หมู่ที่ 18 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
http://www.phuchifah.net
แม่สลองฟาวเวอร์ฮิล
ตั้งอยู่ที่ 779 หมู่ 1 ดอยแม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
http://www.maesalongflowerhills.com
โกลเด้นไอยรา รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 272 หมู่ 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
http://www.goldeniyara.com
โรงแรม นิวส์มาลีน่า วิลล์
ตั้งอยู่เลขที่ 863 ถนนวัดพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
http://www.maleenahotel.com
โรงแรม ริมจัน รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 17 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน อำเภอแม่จัน
http://www.rimchanresort.com
โรงแรม เวียงทอง
โรงแรมในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
http://www.wangthonghotelmaesai.com
ซิลเวอร์โดฟแอนด์โซมาเซ็นเตอร์
ตั้งอยู่เลขที่ 207 หมู่ 4 บ้านเมืองแขม ตำบลนางแล อำเภอเมือง
http://www.silverdove.net
ดูดอยสวย รีสอร์ท
338 ถนนพหลโยธิน กม.879 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
http://www.geocities.com/dudoisuay
ตูบบนดอย รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 94 หมู่ 15 ตำบลป่าซาง จังหวัดเชียงราย
http://www.toobbondoi.com
บ้านจันทร์สว่าง
ตั้งอยู่เลขที่ 100/278-280 ถนนพหลโยธิน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
http://www.banjansawang.com
บ้านพักไม้หอม
ตั้งอยู่เลขที่ 334 หมู่ 3 ถนนราษฎร์บูรณะ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน
http://www.baanmaihorm.com
ปางสารภี รีสอร์ท
ที่พัก (บ้านพัก, เต้นท์พร้อมเครื่องนอน) อาหารและเครื่องดื่ม
http://www.pangsarapee.com
ภูชมดาว รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 346 หมู่ 5 ตำบลโปร่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
http://www.phuchomdao.com
ภูชี้ฟ้ารีสอร์ท
บ้านพักสไตล์กระท่อมไม้ไผ่ ตั้งอยู่ที่ ภูชี้ฟ้า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
http://www.phucheefaresort.th.gs
รังสินี รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 42 หมู่ 18 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
http://www.rangsinee-resort.com
รุ่งตะวัน รีสอร์ท
ตั้งอยู่ที่ 206 หมู่ 5 บ้านหนองบัวสด ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน
http://www.rungtawanresort.com
ลักษวรรณ รีสอร์ทแอนด์สปา
ตั้งอยู่เลขที่ 499 หมู่ 4 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
http://www.luckswanresort.com
ศรีเวียง รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 147 บ้านศรีเวียง หมู่ 3 ถนนพญาเม็งราย อำเภอเวียงชัย
http://www.sriviengclinic.com
สวนทิพย์วนารีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 49 ถนนเชียงใหม่-เชียงราย อำเภอแม่สวย
http://www.suanthipvanaresort.com
สันติโค ลอดจ์
ตั้งอยู่เลขที่ 135 หมู่ 5 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
http://www.santicolodge.com
สีสันน้ำกรณ์ รีสอร์ท
ตั้งอยู่ที่ 200 หมู่ 6 สัมมากร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
http://www.seasonresort.com
ห้วยคุ้ม รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 380/9 บ้านห้วยชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
http://www.huaikhum.com
ห้วยน้ำรินรีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 120 หมู่ 2 บ้านดอยงาม ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย
http://www.huainamrinresort.com
อะข่าจูลยา เกสเฮ้าส์
ที่พักนักท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่สนใจชีวิตความเป็นอยู่ของชนชาวเขาเผ่าอะข่า
http://www.akhajulyahguesthouse.com
อินศรี ไทย เฮ้าส์
บริการบ้านพักบ้านสไตล์ทรงไทยโบราณในจังหวัดเชียงราย
http://www.insiithaihouse.com
อิมพีเรียล โกลเด้น ไตรแองเกิล รีสอร์ท
ตั้งอยู่ที่ 222 สามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน
http://www.imperialgoldentriangle.com
เกาะดุสิต รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 1129 ถนนไกรศรสิทธิ์ อำเภอเมือง
http://www.dusitisland.com
เดอะแมนทรินี่
ตั้งอยู่เลขที่ 292 หมู่ 13 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง
http://www.mantrini.com
เรือนวิว รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 154 บ้านดอนชัย ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน
http://www.ruenviewresort.com
เวียงหวายรีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 257 หมู่ 6 บ้านห้วยเวียงหวาย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
http://www.ww-resort.com
แม่สลอง ลิตเติ้ลโฮม เก้สท์เฮาส์
ตั้งอยู่เลขที่ 31 หมู่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง
http://www.maesalonglittlehome.com
แม่สลองวิลล่า
ตั้งอยู่บนยอดดอยแม่สลอง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
http://www.maesalongvilla.com
โกลด์เด้นท์ไพน์ รีสอร์ทแอนด์สปา
ตั้งอยู่เลขที่ 291 หมุ่4 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
http://www.goldenpineresort.com
โกลเด้น ไตรแองเกิล พาราไดซ์ รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 235 หมู่ 1 ถนนเชียงแสน
http://www.goldentriangleparadise.com
โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์
ตั้งอยู่เลขที่ 174-176 หมู่ 8 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 51740
http://www.namkhongriverside.com
โรงแรมเชียงแสนริเวอร์ฮิลล์
ตั้งอยู่เลขที่ 714 หมู่ 3 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
http://www.chiangsaenriverhill.com
โรงแรมเพชรสยามพาเลซ
ตั้งอยู่เลขที่ 124 หมู่ 17 ซอยร่วมใจ ถนนสันคอกช้าง ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง
http://www.petchsiam1991.com
ไร่เคียงดาวรีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 229 หมู่ 2 บ้านจอมจันทร์ ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน
http://www.raikiangdao.com
ไร่แสงอรุณ
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร กับรีสอร์ทเพื่อสุขภาพ บริเวณอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
http://www.raisaengarun.com
Advertising Zone    Close


Online: 1 Visits: 11,506 Today: 2 PageView/Month: 45

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...